POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Sejm wspiera GOPR. Wyniki współpracy z parlamentarnym zespołem ds. ratownictwa górskiego

Parlamentarny zespół ds. ratownictwa górskiego (z przewodniczącym Markiem Kuchcińskim) 6 października spotkał się z przedstawicielami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy przedstawili zrealizowane przez GOPR zadania, ale także potrzeby i problemy, z jakimi zmagają się ratownicy. Efektem współpracy z zespołem jest m.in.:

objęcie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji seniorów ratownictwa górskiego systemem dodatków emerytalnych jako docenienie ich wieloletniej służby w górach, znaczne wsparcie finansowe naszego Pogotowia, które zostało wykorzystane na zakup sprzętu medycznego, środków transportu, modernizację łączności oraz sprzęt osobisty ratowników,- pozyskanie środków na finalizowaną obecnie budowę Stacji Ratunkowej w Krościenku nad Dunajcem,- uruchomienie programu termomodernizacji Stacji Ratunkowych GOPR.

Dzięki funduszom przyznanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w przyszłym roku Pogotowie dokona termomodernizacji kilkunastu stacji ratunkowych, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Grupy Regionalne.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to organizacja składająca się z 7 grup regionalnych od 70 lat działająca na terenach górskich od Bieszczad po Karkonosze.
Cele GOPR:
• niesienie pomocy osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, udzielanie pomocy ofiarom klęsk
żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych
• podnoszenie kwalifikacji członków GOPR
• profilaktyka oraz propagowanie bezpiecznych form
aktywności, uprawiania turystyki i rekreacji w szczególności w górach
• ochrona środowiska naturalnego

UCZESTNICY SPOTKANIA

Członkowie Zespołu

pos. Marek Kuchciński – Przewodniczący

pos. Anna Paluch – Wiceprzewodnicząca

pos. Kazimierz Matuszny – Wiceprzewodniczący

pos. Tadeusz Chrzan

pos. Zofia Czernow

pos. Przemysław Drabek

pos. Teresa Pamuła

pos. Ewa Szymańska

MINISTERSTWA

Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Maciej Wąsik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;           

Marcin Pańtak – Naczelnik w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA

Agnieszka Wargin – Gł. Specjalista w Departamencie Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA

GOPR:

Paweł Konieczny – Prezes Zarządu Głównego GOPR

Jerzy Siodłak – Naczelnik GOPR

Krzysztof Szczurek (Naczelnik) – Grupa Bieszczadzka GOPR

Robert Pilarczyk (Naczelnik) – Grupa Jurajska GOPR

Piotr Zamorski (Naczelnik-elekt) – Grupa Karkonoska GOPR

Marek Ciaś (Naczelnik) – Grupa Podhalańska GOPR

Łukasz Felcenloben (Członek Zarządu/Sekretarz ZG GOPR) – Grupa Sudecka GOPR

TOPR:

Jan Krzysztof – naczelnik TOPR

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści