POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości obradująca w Warszawie w dniu 15 lutego br. powołała Radę Programową.

Rada Programowa jest ciałem o charakterze doradczym, w skład którego wchodzą znani w różnych dziedzinach nauki, profesorowie i eksperci. Zgromadzeni w niej specjaliści mają wspierać polityków PiS w weryfikowaniu i ocenianiu naszych propozycji programowych oraz w tworzeniu nowych wzmacniających rozwój państwa i społeczeństwa obywatelskiego pomysłów. Posiadanie dużego zaplecza eksperckiego jest niezbędne dla każdej nowocześniej partii politycznej. Chcemy korzystać z doświadczenia i wiedzy osób zaproszonych do współpracy. Na czele Rady Programowej powołanej uchwałą Rady Politycznej PiS stanął prof. Piotr Gliński.

Skład Rady Programowej PiS: 

1. Pan Prof. Piotr Gliński – Przewodniczący
2. Pani Prof. Grażyna Ancyparowicz
3. Pan Roch Baranowski
4. Pan Dr Mateusz Aleksander Bonca
5. Pan Michał Bruczkowski
6. Pan Prof. Ryszard Bugaj
7. Pan Prof. Jacek Czaputowicz
8. Pani Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska
9. Pan Prof. Tadeusz Huciński
10. Pani Prof. Jolanta Jabłońska–Bonca
11. Pan Wojciech Kaczmarczyk
12. Pan Dr Mieczysław Kominek
13. Pan Janusz Kowalski
14. Pan Dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski–Siuda
15. Pan Prof. Zdzisław Krasnodębski
16. Pan Dr Dariusz Piotr Kucharski
17. Pan Jerzy Kwieciński
18. Pan Prof. Edward Malec
19. Pan Jerzy Milewski
20. Pan Prof. Witold Modzelewski
21. Pan Andrzej Olszewski
22. Pan Prof. Włodzimierz Pańków
23. Pan Prof. Waldemar Paruch
24. Pan Prof. Piotr Pogonowski
25. Pan Prof. Konrad Raczkowski
26. Pan Prof. Wojciech Rypniewski
27. Pan Paweł Soloch
28. Pan Prof. Andrzej Stepnowski
29. Pan Czesław Warsewicz
30. Pan Prof. Andrzej Waśko
31. Pan Dr hab. Bartłomiej Wróblewski
32. Pan Jerzy Zająkała
33. Pan Dr Tomasz Zdrojewski
34. Pan Prof. Andrzej Zybertowicz
35. Pan Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści