POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej: Ochrona terytorium suwerennych państw pozostaje priorytetem

Wspólne oświadczenie przewodniczących parlamentarnych Komisji Spraw Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej na temat sytuacji na zewnętrznych granicach UE
z Białorusią

(22 listopada 2021, Budapeszt)

My, przewodniczący parlamentarnych Komisji Spraw Zagranicznych Czech, Polski, Słowacji i Węgier odbyliśmy spotkanie z naszymi parlamentarnymi partnerami z Państw Bałtyckich na temat sytuacji na zewnętrznych granicach UE z Białorusią. Po przeprowadzeniu dyskusji uzgodniliśmy, co następuje:

Zdecydowanie potępiamy instrumentalizację zjawiska nieregularnej migracji, które zostało sztucznie wykreowane, jako część hybrydowych działań wymierzonych w UE, dla osiągnięcia celów politycznych. Wykorzystywanie ludzi w celu osiągania politycznych rezultatów w sposób oczywisty łamie podstawowe wartości europejskie i międzynarodowe normy. Działania białoruskich władz, ewidentnie i systematycznie narażających życie znajdujących się w trudnej sytuacji osób, są nie do zaakceptowania.

Jako członkowie UE i NATO pozostajemy solidarni z Polską, Łotwą i Litwą, a także popieramy wszelkie niezbędne środki, pozostające w zgodzie z podstawowymi wartościami i normami prawa międzynarodowego, podejmowane w odpowiedzi na obecny kryzys, który wymaga bliskiej koordynacji pomiędzy głównymi partnerami międzynarodowymi. Ochrona terytorium suwerennych państw pozostaje priorytetem, niemniej Białoruś powinna umożliwić swobodny dostęp pomocy humanitarnej i dziennikarzy. Ponadto, doceniamy starania wszystkich państw członkowskich UE w rozwiązywaniu problemu nieregularnej migracji i w ochronie granic zewnętrznych UE. Wzywamy UE do niezwłocznego rozważenia strategicznej odpowiedzi na te sytuacje w celu zwiększenia efektywności jej działań i zapobiegania wszelkim przyszłym próbom wykorzystania zjawiska migracji w charakterze broni.

Podkreślamy, że osoby, które próbowały nielegalnie przekroczyć naszą granicę zewnętrzną, zamiast skorzystać z ustalonych procedur dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, zostaną odesłane. Kompleksowy dialog i partnerstwo z krajami pochodzenia oraz tranzytu mają fundamentalne znaczenie oraz przyniosą korzyść wszystkim stronom, dlatego podkreślamy potrzebę podjęcia niezbędnych działań przez te kraje, zapewnienia wsparcia i pełnej współpracy w zakresie readmisji i powrotów.

Członkowie Grupy Wyszehradzkiej pozostają czujni wobec ryzyka dalszej eskalacji i prowokacji białoruskich na granicach z Polską, Litwą i Łotwą, a także dokładnie kontrolują konsekwencje dla bezpieczeństwa naszego regionu. Wzywamy także reżim białoruski do natychmiastowego zaprzestania tych działań, do przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z regulacjami prawa międzynarodowego. Będziemy wspierać demokratyczną, niepodległą, suwerenną, prosperującą i stabilną Białoruś. Głos i wola Narodu Białoruskiego nie zostaną uciszone.

W spotkaniu online wzięli udział przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej oraz Państw Bałtyckich

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści