POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Przemyśl: Spotkanie prezydiów Sejmu i Bundestagu

Format bezpieczeństwa jest jednym z najbardziej aktualnych dla całej Unii Europejskiej. Oddalony od nas o 8 km polski odcinek granicy zewnętrznej strefy Schengen, po granicy fińsko-rosyjskiej drugi najdłuższy jej odcinek lądowy w ogóle, ma nam to tylko lepiej uzmysławiać – zaczął przemówienie marszałek Sejmu. I właśnie od zwiedzania polsko-ukraińskiej granicy w Medyce rozpoczęło się spotkanie prezydiów Sejmu i Bundestagu.

Marszałek zwrócił uwagę na to, że  granicę w ubiegłym roku przekroczyło ok. 22 mln ludzi, w tym 19 mln Ukraińców: turystów, studentów, osób pracujących w Polsce. Dlatego – mówił marszałek – rozbudowa infrastruktury przejść granicznych jest wyzwaniem ciągle aktualnym. Polska bowiem należy do państw popierających integrację Ukrainy z UE poprzez Umowę o Wolnym Handlu, umowę stowarzyszeniową i od kilku dni ruch bezwizowy.

Marek Kuchciński zauważył, że w warunkach panującego konfliktu za wschodnią granicą, czyli braku stabilności, trzeba brać pod uwagę różne warianty, w tym migracje zagrożonej czy objętej wojną ludności. – Ograniczenie rozmiarów kryzysu migracyjnego można osiągnąć poprzez ochronę granic strefy Schengen – powiedział. Zaznaczył przy tym, że w Sejmie toczą się prace nad regulacjami uściślającymi zasady przebywania cudzoziemców na terenie RP. Dotyczą one ograniczenia prawa wjazdu do Polski dla tych cudzoziemców, których wyłącznym celem jest przekroczenie granicy strefy Schengen.

Ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście rozbudowy rosyjskiego potencjału militarnego w rejonie bałtyckim i w Obwodzie Kaliningradzkim, jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. – Zasady dotyczące stosunku do Rosji, które Sojusz wypracował na ubiegłorocznym szczycie w Warszawie, powinny zostać utrzymane do momentu powrotu władz Rosji na ścieżkę działań zgodnych z prawem międzynarodowym – powiedział  marszałek. W tej sytuacji konieczna jest jedność z Niemcami – zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i NATO.

Wśród innych ważnych tematów, widzimy potrzebę wzmocnienia Unii Europejskiej – także poprzez rolę, którą odgrywają w niej parlamenty narodowe. Tego zabrakło w przedstawionych przez Komisję Europejską scenariuszach z Białej Księgi nt. przyszłości Europy.

Podsumowując spotkanie Kuchciński zaproponował organizację cyklu konferencji międzyparlamentarnych z udziałem parlamentarzystów oraz ekspertów, poświęconych wzmacnianiu klimatu bezpieczeństwa w Europie, odnowie Unii, zwiększeniu konkurencyjności Unii jako całości, pożądanym kierunkom rozwoju środkowoeuropejskich gospodarek. Innym pomysłem, przedstawionym przez  marszałka Sejmu są wizyty studyjne delegacji parlamentarzystów w pozastołecznych ośrodkach, województwach i landach których celem byłoby  zapoznanie się z najbardziej funkcjonalnymi i sprawdzonymi w praktyce rozwiązaniami z zakresu:

polityki makroregionalnej, jak Strategia Alpejska

polityki transportowej: na przykład w zakresie optymalnego sposobu  wykorzystania szlaków wodnych. Temat dla nas bardzo interesujący w kontekście planowanego Kanału Odra-Łaba-Dunaj

zielonej energii, rolnictwa, ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu postindustrialnego, oraz innych tematów.

Strona niemiecka kładła nacisk na konieczność wzmocnienia Europy, szczególnie w kontekście Brexitu. – Dziś wspólnota miałaby problemy z tekstem deklaracji sprzed 25 lat, który brzmiał „My Europejczycy zjednoczeni ku szczęśliwości” – mówił przewodniczący Bundestagu dr Norbert Lammert. Według Lammerta Europa powinna poszukiwać wspólnych celów i kompromisów.

KU156280 KU156285 KU156508 KU156537 KU156668 KU156835 KU156863 KU156884p KU156991 KU157039 KU157116 KU157145 KU157155 KU157220 (1) KU157220 KU157250 KU157271 KU157425 KU157545 KU157684 KU157705 KU157727 KU157786 KU157795 KU15824819113980_1924154544467432_3998322893789050659_n

fot. Paweł Kula

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści