POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Przejście graniczne Malhowice-Niżankowice dostępne dla ciężarówek

Od dziś kierowcy pojazdów ciężarowych przemieszczający się bez ładunku mogą skorzystać z odpraw w miejscu powstającego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice.

To kolejne rozwiązanie usprawniające przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej. Uruchomiona o 7.00 rano odprawa dotyczy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przemieszczających się bez ładunku. Odprawa będzie prowadzona całodobowo na obydwu kierunkach w oparciu o tymczasową infrastrukturę zlokalizowaną zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej. Możliwość przekraczania granicy w tym miejscu nie obejmuje pustych, nieoczyszczonych cystern, przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych.

 W połowie stycznia w Przemyślu podpisano aneks do umowy, który gwarantuje skrócenie czasu budowy i wcześniejsze oddanie do użytku pełnej infrastruktury przejścia. Jego uruchomienie nastąpi w pierwszym kwartale 2024 r. Stan zaawansowania robót wynosi na dziś 30%. Budowane przejście graniczne przeznaczone jest dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem ruchu pieszego. Porozumienie międzyrządowe o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice zostało zawarte w drodze wymiany not dyplomatycznych w 2012 r. W latach 2017-2018 opracowana została dokumentacja projektowa budowlana oraz wykonawcza. Pod koniec 2019 r. Minister Finansów zapewnił o zabezpieczeniu środków na finansowanie zadania. W postępowaniu przetargowym ogłoszonym w grudniu 2020 roku na wykonawcę robót budowlanych wybrano firmę Strabag Sp. z o.o., z którą podpisano umowę 18 sierpnia 2021 roku. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 98 mln zł, a czas jej realizacji miał wynieść 45 miesięcy. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę DPG Malhowice odbyło się 3 września 2021 r.  

W uroczystości udział wzięli między innymi przedstawiciele rządu, władz samorządowych, służb mundurowych oraz wykonawcy. W tym samym miesiącu został przekazany plac budowy umożliwiający realizację robót budowlanych. Prace archeologiczne, z uwagi na znaczne poszerzanie stanowisk archeologicznych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spowodowały wzrost wartości umowy do kwoty 100 895 346,51 zł. Przebadanych zostało 378,5 ara, z pierwotnie zakładanych 65 arów. Po zakończeniu prac archeologicznych, generalny wykonawca przystąpił do wykonywania prac budowlanych w pełnym zakresie frontu robót. 28 grudnia 2022 roku, decyzją Ministra Finansów, zwiększony został limit środków budżetowych, umożliwiający korektę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i przyśpieszenie terminu jego realizacji oraz oddania przejścia do użytkowania. Spowodowane to jest sytuacją wojenną na Ukrainie i związaną z tym koniecznością udrożnienia oraz zwiększenia przepustowości istniejących przejść granicznych z Ukrainą.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści