POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Program Konferencji ,,Europa Karpat”

4 września (wtorek)

Cały dzień   

Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, odbiór identyfikatorów

14:00         

Oficjalne otwarcie Forum Ekonomicznego /możliwość udziału w panelach Forum Ekonomicznego/

19:00        

Kolacja robocza dla gości konferencji nocujących w Hotelu Wierchomla /restauracja hotel Wierchomla/

5 września (środa)

9:00 – 10:30    

Sesja plenarna Forum Ekonomicznego /możliwość udziału/

10:40              

Otwarcie konferencji „Europa Kapat” Marek Kuchciński, Wicemarszałek Sejmu RP

10:40 – 11:55  

I panel: Jak finansować rozwój Karpat w nowym siedmioletnim budżecie UE na lata 2013 – 2020?

obszary górskie w polityce rozwoju regionalnego UE; doświadczenia innych strategii makroregionalnych (bałtycka, dunajska); Fundusz Wyszehradzki; wspieranie i propagowanie wspólnych działań samorządów, organizacji pozarządowych, izb gospodarczych, jednostek nauki i kultury odwołujących się do wspólnoty interesów i tożsamości karpackiej. Przedstawienie projektów.

Moderator: Jerzy Kwieciński, ekspert ds. rozwoju regionalnego i funduszy UE, Business Centre Club

Richard Horcsik, Przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Parlamentu Węgier

L’uboš Mártinak, Poseł Rady Narodowej Republiki Słowackiej

Tomasz Poręba, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Michal Janeba, Wiceminister Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej

Marceli Niezgoda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Karla Wursterova, Dyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Martín Guillermo Ramírez, Sekretarz Generalny, Stowarzyszenie Europejskich Regionów Granicznych AEBR

Dawid Lasek, Wiceprezes Euroregionu Karpackiego

12:05 – 13:05  

II panel: Wspólnota karpacka – inicjatywy parlamentarne na rzecz Karpat

inicjatywy parlamentarne na rzecz Karpat, w tym dyskusja nad koncepcją tworzenia klubów karpackich w parlamentach narodowych oraz koordynacji wspólnych działań na poziomie parlamentarnym.

Moderator: Krzysztof Szczerski, Poseł na Sejm RP

Cezary Grabarczyk, Wicemarszałek Sejmu RP

Richard Horcsik, Przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej Parlamentu Węgier

Markijan Malskyj, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Polsce

Wojciech Jasiński, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki

Piotr Naimski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej

Norbert Obrycki, Senator RP, przedstawiciel delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy

/w trakcie obrad konferencji funkcjonować będą ogólnodostępne punkty cateringowe/

13:15 – 14:15  

III panel: Nasze Góry wspólna sprawa: wiodące projekty

Czy doczekamy się w Karpatach alpejskich standardów związanych z wypoczynkiem letnim i zimowym? Jak zwiększyć atrakcyjność turystyczną Karpat? Wg badań Eurostatu w Alpy jeździ wypoczywać ok 850 tys. narciarzy wydając tam średnio ponad 2 521 PLN na osobę. Jak wykorzystać ok. 100 mln euro, które zostawiają polscy narciarze w czasie sezonu zimowego? Jakie wnioski wyciągnąć z doświadczeń słowackich z prywatyzacji Słowackich Kolei Linowych? Narciarski „Trójkąt Wyszehradzki” szansą na rozwój regionów górskich w Polsce.

Moderator: Zbigniew Rynasiewicz, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP, Polska

Igor Rattaj, Współwłaściciel, JTF Group, Słowacja

Mykhailo Wisziwaniuk, Gubernator, Iwano-Frankiwska Państwowa Administracja Obwodowa, Ukraina

Igor Olijnyk, Przewodniczący Komisji ds.Rozwoju Przedsiębiorczości, Budownictwa i Architektury, Iwano-Frankiwska Rada Obwodowa

Bohus Hlavaty, Prezes, Tatry Mountain Resorts, Słowacja

Andrzej Massel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej

Głosy w dyskusji:

Władysław Ortyl, Senator RP, Przewodniczący Komisji Obrony

Paweł Skawiński, Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego

Andrzej Sztorc, Zastępca Przewodniczącego Komisji do Spraw Unii  Europejskiej

14:25 – 15:25  

IV panel: Konwencja Karpacka – zrównoważony rozwój Karpat

praktyczne wdrażanie wytycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju w dziedzinach regulowanych przez Konwencję Karpacką (m.in. turystyka, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i współpraca w dziedzinie nauki); działania na rzecz przystąpienia UE jako strony do Konwencji Karpackiej.

Moderator: Jan Szyszko, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Erika Jurinova, Wiceprzewodnicząca Rady Narodowej Republiki Słowackiej

Gordana Comić, Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Serbii

Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki

Mykhailo Kostiuk, Gubernator, Lwowska Państwowa Administracja Obwodowa, Ukraina

Giacomo Luciani, Koordynator Projektu, Tymczasowy Sekretariat Konwencji Karpackiej

Jan Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej

Igor Cependa, Rektor Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankiwsku

Bohdan Prots, Koordynator Programu WWF Ukraina

15:40 – 17:00  

Sesja plenarna Forum Ekonomicznego /możliwość udziału/

18:00              

Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji /restauracja „Hydropatia”, ul. Nikifora Krynickiego 1, Krynica/

 

Relacja Kuriera Galicyjskiego z Konferencji o Karpatach, która odbyła się w Krasiczynie koło Przemyśla 25 lutego 2012 r.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści