POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Przy PWSW w Przemyślu ma powstać ośrodek wsparcia doskonalenia nauczycieli języka polskiego na Ukrainie

W sobotę w Przemyślu odbył się I Kongres Polskiej Oświaty na Ukrainie. Z inicjatywy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego przy Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu zostanie powołany ośrodek wsparcia doskonalenia nauczycieli. Marek Kuchciński podkreślił, że dla polskiej mniejszości system własnego szkolnictwa i nauka języka polskiego to priorytet. Język jest najważniejszym atrybutem wspólnoty. Pozwala kształtować tożsamość narodową. – Mam nadzieję, że prowadzona dzisiaj debata przyczyni się do wypracowania rozwiązań służących wsparciu nauczania języka polskiego, zgodnie z potrzebami naszych rodaków mieszkających na Ukrainie. Liczę, że uda się zaproponować takie rozwiązania, które będą pomocne i korzystne zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, którzy chcą i pielęgnują polski język, historię i kulturę – mówił marszałek Sejmu. Dodał, iż język i edukacja są elemetem kultury. Marek Kuchciński porówał naród polski i węgierski w jego zabiegach o zachowanie kultury i języka. Przywołał 450. rocznicę Unii Lubelskiej, utworzenia Rzeczypospolitej wielu narodow, największej potęgi nie tylko w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypomniał, że dzięki Karcie Polaka uchwalonej w 2007 r., która nabrała mocy dwa lata temu, możliwa jest większa promocja kultury i języka na Wschodzie. Zauważył, że na Ukrainie rośie liczba osob, które chcą uczyć się języka polskiego. MSMK przywołał również w swoim przemówieniu postać XVII w. dramaturga, Adrzeja Maksymiliana Fredry, tłumaczonego na wszystkie języki europejskie. Stwierdził, że z uwagi na fakt, iż Przemyśl leży blisko granicy, spotkania dotyczące oświaty na Ukrainie powinny odbywać się tutaj.Podczas wystąpień dotyczących kondycji polskiej oświaty na Ukrainie konsul generalny we Lwowie Rafał Wolski zauważył, że zainteresowanie kulturą polską wzrasta. Uznał, iż szczególa rola w krzewieniu wiedzy o języku polskim przypada nauczycielom, a przed trwającym kongresem stoją nowe wyzwania. Magdalena Turowska, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, oświadczyła, że istotnym wyzwaniem jest misja zachowania polskości, zaś język daje dostęp do dziedzictwa kultury. Zapewniła, iż Ministerstwo Edukacji w pełni popiera tę misję. Wicemarszałek Wojewódzwa Podkarpackiego Piotr Pilch zwrocił uwagę, iż w Przemyślu już dziś są organizowane dziesiątki szkoleń metodycznych dla nauczycieli. Pilch podkreślił, że utworzenie koordynacyjnego ośrodka wsparcia doskonalenia nauczycieli w Przemyślu we wsparciu Państwowej Wyższej Szkoły w Przemyślu pomoże rozwiązać wiele kwestii oświatowych nauczania języka polskiego na Wschodzie.Emilia Chmielowa, prezes Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, powiedziała, że dzięki profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu i jego wpływom na władze Ukrainy udało się w 2009 r. ustrukturyzować nauczanie języka polskiego w tym kraju.Larysa Kolisnyk, prezes Stowarzyszenia Polonistów, podkreśliła, że ważne, aby Ukraina nawiązywała relacje w Europie, a to możliwe jest dzięki nauczaniu języka polskiego.Julia Bojko, dyrektor Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju, podkreśliła ważność nauczania języka polksiego dzieci i przedstawiła działalnosć klubu europejskiego w zarządzanym przez nią centrum.Kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, konsul Rafał Kocot, wyraził nadzieję, że kongres pomoże wypracować ustrukturyzowane wsparcie dla oświaty języka polskiego na Ukrainie. Stwierdził, że nauczyciele będą wspierani systemowo.

tekst/ fot. Marta Olejnik

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści