POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Intensyfikacja działań na rzecz regionu. Powołano Międzynarodowy Klub Europy Karpat

W Krasiczynie, podczas konferencji Europa Karpat, powołano Międzynarodowy Klub Europy Karpat, w skład którego wchodzą stali uczestnicy konferencji, osobistości z różnych państw i profesji, których łączy potrzeba poszukiwania najlepszej recepty na życie nas i naszych narodów. Potrzeba współpracy w tym niezwykłym regionie Europy Środkowej. Fenomenem Europy Karpat (to już 32. edycja!) jest zaangażowanie ludzi – pasjonatów – nie tylko polityków, ale i naukowców czy przedsiębiorców w pozytywne myślenie o naszej przyszłości. Ideą Klubu jest diagnozowanie problemów, definiowanie potrzeb oraz ich optymalna realizacja, zgodnie z zasadą vincere – vincere ad omnes.

 • Zależy nam na regionie, na jego zrównoważonym rozwoju i łączeniu państw karpackich, choćby poprzez lepszą komunikację, rozwój, troskę o środowisko, kulturę. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy ten klub nazywać Klubem Trzech Mórz. Chcemy współpracować na rzecz postulatów, które przez lata w czasie naszych konferencji Europa Karpat były zgłaszane – między innym Strategii Karpackiej, uniwersytetu karpackiego, encyklopedii karpackiej, klubu Europy Karpat. Zachęcam do współpracy na rzecz wspólnej ochrony dziedzictwa Karpat oraz ich wykorzystania dla przyszłych pokoleń – mówił przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński. 

Do Klubu należą:

 • Ákos Engelmayer
 • Andrzej Adamczyk
 • Andrzej Paniw
 • Andrzej Zybertowicz  
 • Anna Pragłowska
 • Bogdan Rzońca  
 • Bogusław Sonik
 • Csaba G. Kiss  
 • Dawid Lasek
 • Igor Cependa  
 • Jan Draus
 • Ján Hudacký
 • Jan Malicki  
 • Jerzy Kwieciński
 • Krzysztof Szczerski  
 • Maciej Szymanowski
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak
 • Marek Kuchciński
 • Marián Šuplata  
 • Markijan Malsky
 • Mykola Kniazhytski
 • Piotr Babinetz,
 • Piotr Pilch
 • Ryszard Terlecki
 • Stefan Purici
 • Waldemar Wiglusz
 • Władysław Ortyl
 • Włodzimierz Bernacki  wstępnie, ustalają
 • Zygmunt Berdychowski
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści