POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Poseł Kuchciński wsparł postulaty pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” i Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” w apelu skierowanym do wicemarszałka Sejmu RP M. Kuchcińskiego zwróciły uwagę na wieloletnie niedofinansowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
 

Dotyczy to prowadzenia działalności kontrolnej i laboratoryjnej oraz przeznaczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników. Od listopada 2007 r. płace dla tej inspekcji są zamrożone. Doprowadza to m.in. do tego, że inspektorzy sanitarni ratują budżet swoich stacji, przenosząc środki z płac na wydatki pozapłacowe. 

W związku z tym poseł Marek Kuchciński wsparł postulaty pracowników i zwrócił się w interpelacji do minister zdrowia o udzielenie odpowiedzi na pytania: 

Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo, aby działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stacji sanitarno-epidemiologicznych nie była kredytowana przez pracowników jednostek? 

Czy Rząd zamierza dotrzymać zobowiązań zawartych w uchwale Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej o 10% przez kolejne 4 lata? 

Jakie działania zostaną podjęte, aby zabezpieczyć realne środki finansowe na prowadzoną przez stacje sanitarno – epidemiologiczne działalność nadzorowo – zapobiegawczą i laboratoryjną, zwłaszcza w kontekście tak potrzebnych akcji, jak zapobieganie ryzyku skażenia żywności? 

Zgodnie z przepisami, minister ma obowiązek w ciągu 21 dni odpowiedzieć posłowi na zawarte w interpelacji pytania. 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści