POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Ponad 1,7 mld dla samorządów Podkarpacia w ramach Polskiego Ładu

Województwo podkarpackie otrzyma ponad 1,7 mld zł na inwestycje w drogi, transport publiczny, przychodnie zdrowia, kanalizacje, kulturę, szkoły, stadiony, boiska w ramach Polskiego Ładu. Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Rządowy Funduszu Polski Ład – pierwszy nabór rozstrzygnięty
Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. trwał pierwszy pilotażowy nabór wniosków. Każda JST czy
związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek
bez kwotowego ograniczenia, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie
przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nieprzekraczającym 5 mln.

Dzięki programowi działamy długofalowo. Realizacja wygranych inwestycji podniesie
poziom produktywności całej polskiej gospodarki. Będzie też milowym krokiem w rozwoju
naszych małych ojczyzn.

Czym jest Rządowy Fundusz Polski Ład?
Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji
publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej
Polsce. To program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego
Ładu.

Fundusz jest impulsem dla gospodarki, która ucierpiała w wyniku kryzysu, wywołanym
pandemią COVID-19. Wpisuje się też w model zrównoważonego rozwoju – ma wyrównać szanse rozwojowe
poszczególnych jednostek, czy regionów, które nie szły do przodu w tym samym tempie.
Program obejmuje 35 obszarów gospodarki. W pierwszym naborze priorytetami były
m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizacja źródeł ciepła na zeroemisyjne, gospodarowanie odpadami, inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Ponad 2780 gmin, powiatów, miast, miasteczek otrzymuje dofinansowanie. Najwięcej środków skierujemy na infrastrukturę:

 •  drogową – 11,3 mld zł,
 • wodno-kanalizacyjną – 4,8 mld zł,
 • sportową – 1,5 mld zł,
 •  turystyczną – 1,4 mld zł,
 • edukacyjną – 1,1 mld zł

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład środki trafią nie tylko do mniejszych miejscowości – wsi i małych miast. Nasze wsparcie kierujemy także na inwestycje wielkomiejskie:

 • Lublin – 2 wnioski – 35 mln zł,
 •  Gdańsk – 1 wniosek – 80, 75 mln zł,
 • Szczecin – 1 wniosek – 56,53 mln zł,
 • Kraków – 3 wnioski – 134 mln zł,
 • Wrocław 3 wnioski – 112,42 mln zł,
 • Białystok 1 wniosek – 45,6 mln zł,
 • Bydgoszcz 2 wnioski – 34,97 mln zł,
 • Łódź 2 wnioski – 77,9 mln zł,
 • Poznań 2 wnioski – 120,5 mln zł,
 • Warszawa 3 wnioski – 149 mln zł.

I edycja Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych to budowa lub modernizacja m.in.:

 • ponad 3 tys. km dróg (w części z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, oświetleniem itp.),
 • 97 przedszkoli i 40 żłobków – to łącznie ponad 2 tys. miejsc w żłobkach i 10 tys. miejsc w przedszkolach,
 • 530 szkół,
 • 600 km ścieżek rowerowych,
 • 60 siłowni plenerowych.

Poniżej dane dla Okręgu nr 22:

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści