POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 67. posiedzenia Sejmu

 • Składki na ZUS dla drobnych przedsiębiorców zostaną zmniejszone proporcjonalnie do przychodów. Chodzi o firmy z przychodami do 5 tys. zł miesięcznie (2,5-krotność najniższego wynagrodzenia), czyli obniżenie składki ZUS z 1230 zł do 460 zł
 • Przyjęta przez Sejm zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny jest elementem programu walki o czyste powietrze
 • Sejm przyjął ustawę o rzeczach znalezionych, która ma wyeliminować martwe prawo, nakazujące oddawanie każdej, nawet niewielkiej, znalezionej kwoty staroście
 • Sejm przyjął projekt ustawy Kodeks wyborczy, który zakłada wybór w każdym okręgu co najmniej 3 europosłów i wyeliminowanie rywalizacji pomiędzy okręgami o mandaty. Ustawa likwiduje znaczące różnice w potencjale głosu w poszczególnych okręgach
 • Sejm znowelizował ustawę o systemie identyfikacji zwierząt
 • Sejm uchwalił ustawę, na mocy której od 1 stycznia 2019 r. 2,5 mln właścicieli mieszkań i domów usytuowanych na gruncie niebędącym ich własnością stanie się również właścicielami tych gruntów
 • Sejm znowelizował ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia. Nowe przepisy przewidują ułatwienia dla pacjentów, w tym Internetowe Konto Pacjenta
 • Sejm znowelizował ustawę Prawo prasowe mającą m.in. rozszerzyć prawo do udzielania informacji prasie osobom przebywającym w Polsce, a niebędącym obywatelami polskimi
 • Sejm przyjął ustawę o Polskim Instytucie Ekonomicznym, który będzie eksperckim zapleczem rządu i pomoże w realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Sejm znowelizował ustawę mającą wyeliminować nieuczciwe praktyki – przepakowywanie owoców oraz warzyw z zagranicy i sprzedawanie ich jako polskie
 • Sejm znowelizował ustawę o Sądzie Najwyższym
 • Za posiadanie nowych substancji psychoaktywnych będzie grozić do 3 lat więzienia, za handel nimi – do 12 lat.  Sejm znowelizował ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ponadto Sejm podjął uchwałę w 50. rocznicę inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, a także zdecydował o ustanowieniu patronów 2019 roku: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki, Unii Lubelskiej i Powstania Śląskiego

fot. Krzysztof Białoskórski/ Sejm

67a 67b 67c

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści