POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 66. posiedzenia Sejmu

•  Jeszcze przed rozpoczynającymi się w sierpniu wakacjami sejmowymi powstanie komisja ds. VAT. Będzie liczyć 9 członków i badać zakres czasowy: od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. Luka VAT zaczęła dynamicznie rosnąć, kiedy rządziły PO-PSL. To były setki miliardów (262 mld zł) straconych w budżecie państwa. Komisja śledcza zbada, gdzie było zaniedbanie, gdzie była niekompetencja, a gdzie była zła wola, decyzja polityczna, żeby te miliardy zamiast w budżecie znalazły się w kieszeniach mafii VAT-owskiej.

• W czasie 66. posiedzenia Sejm uchwalił ustawę wzmacniającą cyberbezpieczeństwo kraju. Dyrektywa UE zobowiązuje państwa UE do przyjęcia krajowych strategii cyberbezpieczeństwa, do wskazania lub ustanowienia organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa oraz powołania tzw. zespołów reagowania na incydenty komputerowe. Zobowiązuje też do zapewnienia cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych w sektorach usług tzw. kluczowych – m.in. w energetyce, transporcie, bankowości czy ochronie zdrowia

• Sejm przyjął ustawę o wsparciu państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu

• Sejm przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielił rządowi absolutorium

• Sejm przyjął ustawę zakładającą eliminację patologii w branży śmieciowej; lepszy nadzór nad składowaniem i utylizacją odpadów

• Sejm znowelizował ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej to kolejny dokument, którego przyjęcie wpłynie na jakość środowiska naturalnego – przede wszystkim pomoże w walce z zanieczyszczającym powietrze smogiem

• Sejm znowelizował ustawę Ordynacja podatkowa, której celem jest przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Sejm znowelizował ustawę o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Znosi ona obowiązujący w przepisach podział kompetencji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie przekazywanych przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji o ilości skupionego mleka.

• Ponadto Sejm odrzucił wniosek o odwołanie posła Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu

KKB_4878 KKB_4964 KMB_1515 schttM3

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści