POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 64. posiedzenia Sejmu

Dzięki przyjętym dziś przez Sejm przepisom za pomocą jednego hasła i loginu możliwy będzie dostęp do urzędów i portali publicznych, banków i sklepów internetowych;

Sejm przyjął prezydencki projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób, które z uwagi na swój status materialny lub sytuację życiową nie mają możliwości, by taką pomoc otrzymać. Celem jest rozszerzenie zakresu i usprawnienie systemu. Zwiększona zostanie liczba uprawnionych do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, dojdzie darmowe poradnictwo obywatelskie i mediacja;

By zapewnić stałą obecność polskich produktów żywnościowych na rynkach pozaeuropejskich i ograniczyć incydenty naruszające wizerunek Polski jako rzetelnego wytwórcy i eksportera, Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy;

Sejm przyjął ustawę Prezydenta RP o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Będzie on przyznawany osobom związanym z odzyskaniem i umacnianiem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP zmierza do uczczenia przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;

Sejm usprawnił dialog społeczny na szczeblu krajowym i regionalnym;

Osoby deportowane do pracy przymusowej przez III Rzeszę i ZSRR otrzymają nowe uprawnienia. Będą miały dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością, pierwszeństwo do miejsca w domu opieki społecznej;

Sejm zapewnił skuteczniejsze monitorowanie drogowego przewozu towarów przez wykorzystanie lokalizatorów lub zewnętrznych systemów lokalizacji. Nowe regulacje pomogą uszczelnić system podatkowy w zakresie poboru VAT i akcyzy;

Sejm zmodyfikował mechanizm szacowania szkód łowieckich. Przedstawicieli gmin lub ich jednostek pomocniczych w zespołach szacujących szkody zastąpią reprezentanci wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, czyli przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego; właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda, oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

Sejm znowelizował Kodeks Wyborczy;

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostanie utworzony kierunek lekarski;

Sejm podjął uchwałę ws. uwolnienia obywateli Ukrainy przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach z przyczyn politycznych

KKB_0897 KKB_094864 pis

64 3 64 2 64 1 64 6 64 7

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści