POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podsumowanie 13. posiedzenia Sejmu

Bon turystyczny, ułatwienia przy rejestracji samochodów oraz Tarcza antykryzysowa 4.0. Między innymi tymi tematami zajmowali się posłowie podczas 13. posiedzenia Sejmu, które odbyło się w piątek 19 czerwca. Izba oddała także hołd ofiarom niemieckich obozów śmierci i zdecydowała, że komunistyczne zbrodnie nie przedawnią się.

Uchwalone ustawy:

Wsparcie dla polskiej branży turystycznej oraz dla polskich rodzin w trudnym czasie pandemii koronawirusa jest celem zaproponowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Uchwalone przez Sejm przepisy przewidują, że elektroniczny bon wartości 500 zł przysługiwać będzie na każde dziecko w rodzinie. Będzie nim można płacić za imprezy turystyczne i usługi hotelarskie do końca marca 2022 r. Dzieci z niepełnosprawnością będą miały prawo do dodatkowego świadczenia wartości 500 zł. Jak zapewniła wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w trakcie I czytania projektu, rząd jest gotów, by ruszyć z realizacją świadczenia jeszcze w lipcu bieżącego roku. W głosowaniu nad całością projektu ustawę poparło 424 posłów, przeciw było 16, wstrzymało się 12.

Zbrodnie komunistyczne nie będą podlegały przedawnieniu. Posłowie zdecydowaną większością głosów znowelizowali ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji ścigania Zbrodni Przeciw narodowi Polskiemu. Za projektem głosowało 443 posłów, 4 posłów było przeciwnych, 4 posłów wstrzymało się od głosu.

Osoby urodzone w 1953 r. otrzymają emerytury wyższe średnio o 202 zł dzięki przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis z 2013 r. nakazujący pomniejszenie świadczenia o kwoty wypłacone z tytułu przejścia na wcześniejszą emeryturę w odniesieniu do rocznika 1953 jest niezgodny z konstytucją. Przysługujące świadczenia zostaną przeliczone przez ZUS z urzędu, a osoby uprawnione oprócz podwyżki otrzymają także wyrównanie za czas otrzymywania pomniejszonej emerytury.

I czytania:

Szereg ułatwień dla kierowców zawiera rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw. Zniesiony będzie m.in. obowiązek posiadania przy sobie dokumentu prawa jazdy. Wszystkie niezbędne dane funkcjonariusz dokonujący kontroli drogowej uzyska w elektronicznym systemie ewidencji kierowców. Dużo prostsza i tańsza będzie procedura rejestracji pojazdów. Nie będzie konieczne posiadanie karty pojazdu ani nalepki na szybę z numerem rejestracyjnym. Nowy właściciel kupujący używany samochód będzie mógł zachować przypisany do niego numer rejestracyjny. Przy zakupie nowego pojazdu formalności związane z jego rejestracją załatwi salon samochodowy. Sejm przeprowadził I czytanie projektu, po czym przekazał go do dalszych prac w Komisji Infrastruktury.

Stanowiska Senatu:

Izba rozpatrzyła uchwały Senatu zawierające poprawki do dwóch ustaw. Posłowie zdecydowali o odrzuceniu większości proponowanych przez drugą izbę zmian w ustawie o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 – m.in. na zwiększenie jego wysokości o 100 zł  Sejm natomiast zgodził się z Senatem co do większości poprawek do Tarczy antykryzysowej 4.0. Posłowie m.in. zdecydowali o zmianie tytułu ustawy – będzie on brzmiał „ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19”.  Sejm na wniosek Senatu doprecyzował też m.in. definicję powierzchni handlowej, a wniosek do ZUS o świadczenie postojowe będą mogli składać również sami zainteresowani, gdy złożenia wniosku odmówi zleceniodawca. W sumie Sejm poparł 91 ze 126 poprawek uchwalonych przez senatorów.

Zmiana Regulaminu Sejmu:

Sejm zdecydował o przedłużeniu możliwości prowadzenia zdalnych obrad zarówno całej Izby, jak i komisji i podkomisji. Przyjęta w marcu br. zmiana Regulaminu związana z pandemią koronawirusa miała obowiązywać do 30 czerwca. Utrzymywanie się stanu epidemii spowodowało jednak konieczność przedłużenia szczególnych rozwiązań, które umożliwiają uczestniczenie w obradach posłom szczególnie narażonym na negatywne konsekwencje ewentualnego zakażenia, a także parlamentarzystom przebywającym w kwarantannie.

Pozostałe decyzje Izby:

Izba przez aklamację przyjęła uchwałę z okazji 80. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu Auschwitz. Posłowie upamiętnili też przypadający 14 czerwca Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Posłowie chwilą ciszy uczcili też pamięć zmarłego 7 czerwca posła II, III i IV kadencji Józefa Gruszki.

tekst, fot. CIS

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści