POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Podkarpacki opłatek członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości

W niedzielę 15 stycznia w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe Prawa i Sprawiedliwości. Wydarzenie zorganizowali Marek Kuchciński, szef Kancelarii Premiera oraz Piotr Pilch, pełnomocnika PiS w okręgu nr 58.

– Składam Państwu najlepsze życzenia i dziękuję za dotychczasową, przynoszącą bardzo dobre efekty, współpracę. Ostatni czas, niezależnych od nas kryzysów, był czasem wielkiej dzielności, pokazującym nas jako wspólnotę ludzi dumnych z tego, że jesteśmy Polakami – mówił Marek Kuchciński. – Cechuje nas wiarygodność, mobilizacja i zdrowy rozsądek, a rząd PiS udowodnił, że jest najlepszym rządem na trudny czas. Idziemy po 70 procent, ale obietnice spełniamy w 85 procentach! – dodał.

Szef KPRM podkreślił także znaczącą rolę Przemyśla, miasta będącego wzorem chrześcijańskich wartości i solidarności, miasta, które po 24 lutego 2022 roku jest na ustach całego świata.

W spotkaniu uczestniczyli również parlamentarzyści: Bogdan Rzońca, Alicja Zając, Mieczysław Golba, Teresa Pamuła, Tadeusz Chrzan, Maria Kurowska, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, radni, przedstawiciele Stowarzyszeń, Solidarności, kombatanci, instytucji wojewódzkich i regionalnych, członkowie i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości. Witając działaczy niepodległościowych, Marek Kuchciński zaznaczył, że wśród programów PiS związanych z polityką historyczną jest przywracanie pamięci i wsparcie środowisk, które włożyły wkład w walce o niepodległość.

Najbardziej oczekiwane i najważniejsze dla mieszkańców okręgu inwestycje:

  1. Budowa przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice wraz z przyśpieszoną realizacją tej inwestycji, remont linii kolejowych 102 i 108, powrót pociągów pasażerskich do Ustrzyk Dolnych oraz przewozów cargo, budowa mostu kolejowego na Sanie w Przemyślu i zapewnienie dojazdu pendolino do miasta.
  2. budowa kolejki gondolowej nad zaporą w Solinie za 110 mln przez Polskie Koleje Linowe, spółkę zrepolonizowaną przez nasz rząd.
  3. Rewitalizacja za ponad 50 mln kolejki wąskotorowej Przeworsk-Dynów
  4. Bardzo duże środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – ponad 450 mln, (rekordowe środki pozyskane z Unii), w szczególności na programy wodno-ściekowe oraz scalenia gruntów – liderami w województwie powiaty: jarosławski, przeworski, przemyski
  5. Gniewczyna Łańcucka – depolonizacja fabryki wagonów oraz wielkie inwestycje w nową fabrykę przez PKP Cargo
  6. Inwestycje drogowo-mostowe: rozbudowa drogi krajowej nr 28 do 4 pasów na odcinku Przemyśl-Medyka, remont drogi wojewódzkiej Przemyśl-Malhowice (do nowo powstającego przejścia granicznego), liczne inwestycje w powiecie jarosławskim oraz lubaczowskim, m.in. budowa nowego mostu na rzece San w Jarosławiu, obwodnica Oleszyc, Narola, liczne inwestycje drogowe w Bieszczadach, budowa nowego mostu na rzece San w powiecie przemyskim Orły-Stubno
  7. Powstanie 20 Przemyskiej Brygady WOT (2. w województwie), z planami batalionów w powiatach przygranicznych
  8. Duże środki na rewitalizację miast, m.in. rozbudowa podziemnej trasy turystycznej w Przemyślu. Główni beneficjenci to Przemyśl, Jarosław, Kalwaria Pacławska

      9. Restrukturyzacja szpitala w Ustrzykach Dolnych i budowa Centrum  Dziedzictwa Kulturowego.

      10.  Budowa ośrodka sportowo-turystycznego w Wańkowej w gminie Olszanica.

Do tej pory ze strony państwa polskiego tak wielkiego wsparcia nie było. Okręg 58 to 7 powiatów i miasta na prawie powiatu: lubaczowski, jarosławski, przeworski, bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski, miasto Przemyśl. Największe środki przeznaczone na realizację programów okręgu:

Program Inwestycji Strategicznych (PIS) – 1 124 479 160 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) – 195 832 180 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) – 133 955 070 zł

Program Ochrona Zabytków (2019 – 2022) –  46 335 317,95 zł

Środki wypłacone na terenie okręgu 58 w ramach pozostałych programów:

Rządowy Program „Rodzina 500+” (2016-2021) – 2 499 315 444 zł

13. i 14. emerytura (2022) – 316 629 000 zł

Rządowy Program „Dobry Start” (2018-2021) – 74 717 400 zł

Dopłaty do nawozów (2022) – 33 295 873 zł

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich (2018-2022) – 5 925 000 zł

Pozostałe programy realizowane na terenie okręgu 58 to: Program Senior+, „Sportowa Polska”, Otwarte Strefy Aktywności, Poznaj Polskę. Nie dysponujemy jeszcze pełnymi danymi na ich temat lub ich realizacja pochłonęła mniejsze środki.

Największe inwestycje przeprowadzone na terenie okręgu 58:

Modernizacja linii kolejowej nr 91 i nr 92, odcinek Rzeszów-granica państwa – 95,752 mln

Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – 69,920 mln

Rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu – 66,285 mln

Budowa kompleksu basenów w Przemyślu – 30 mln

Zakup 12 autobusów i modernizacja transportu miejskiego w Przemyślu – 30 mln

Modernizacja DW894 Wołkowyja-Polańczyk – 30 mln

Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w SP 2 i SP 8 w Sanoku – 17,459 mln

Budowa farmy fotowoltaicznej w gminie Przeworsk – 15,2 mln

Zagospodarowanie zespołu Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej – 14,4 mln

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zagórzu – 12 mln

Przebudowa drogi powiatowej Jarosław-Wietlin-Łazy oraz Lubaczów-Laszki-Duńkowice 11,186 mln

Budowa domu kultury w Adamówce wraz z panelami fotowoltaicznymi – 10,925 mln

Budowa hali sportowej w Dubiecku – 10,890 mln

To tylko największe inwestycje. Poniżej dwie największe w każdym powiecie:

lubaczowski: Modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury oświetleniowej oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (13,5 mln), Przebudowa/rozbudowa dróg powiatowych nr: 1688R, 1638R, 1656R, 1666R na terenie powiatu lubaczowskiego (10,020 mln)

jarosławski: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na ul Jana Tarnowskiego poprzez rozdział kanalizacji ogólnospławnej. Odbudowa drogi z budową skrzyżowania (13,613 mln), Przebudowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz budowa sali gimnastycznej na terenie gminy Chłopice (10,350 mln)

przeworski: Budowa farmy fotowoltaicznej w gminie Przeworsk (15,2 mln), Budowa domu kultury w miejscowości Adamówka wraz z instalacją fotowoltaiczną (10,925 mln)

bieszczadzki: Przebudowa infrastruktury drogowej w powiecie bieszczadzkim jako warunek rozwoju gospodarczego Bieszczadów (9,975 mln), Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Czarna (7,480 mln)

leski: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku (17,682 mln), przebudowa szpitala powiatowego w Lesku (10,2 mln)

sanocki: Przebudowa drogi powiatowej Tarnawa – Kalnica wraz z obiektem mostowym (14 282 609) zł

Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku (17,459 mln), Budowa krytej pływalni z zapleczem w ramach budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR (14,713 mln)

przemyski: Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej (14,4 mln), budowa hali sportowej na terenie Miasta i Gminy Dubiecko (10,890 mln), Budowa krytej pływalni z częścią rekreacyjno-wypoczynkową przy szkole w Fredropolu (10,8 mln)

Przemyśl: rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu (66,285 mln), budowa kompleksu basenów w Przemyślu (30mln), budowa strzelnicy pistoletowej (8,898 mln).

Pełnomocnicy PiS w okręgach wymienili najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje, jak nowa przeprawa mostowa na rzece San czy most, który połączy gminę Stubno i Orły.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści