POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

PiS zgłosił listy do Sejmu i Senatu – Ziemia Przemyska i Ziemia Krośnieńska

Na zdjęciu od lewej, kandydaci do Senatu: obecna senator Alicja Zając oraz mecenas Andrzej Matusiewicz. Następnie: poseł Jan Bury, przedsiębiorca Dorota Chilik, nauczyciel Tadeusz Nabywaniec, poseł Piotr Babinetz, specjalista spraw socjalnych Marta Misiołek, samorządowiec Stanisław Bajda, przedsiębiorca Barbara Krajewska, samorządowiec Bogdan Rzońca i ekonomistka Ewa Sudoł.

 

Do Senatu kandydują:

 

Okręg 57 – powiaty: brzozowski, jasielski, krośnieński oraz Krosno

senator Alicja ZAJĄC

 

Okręg 58 – powiaty: bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przeworski, sanocki, przemyski oraz Przemyśl

mecenas Andrzej MATUSIEWICZ

 

Do Sejmu kandydują:

 

Okręg 22 (powiaty: brzozowski, jasielski, krośnieński, bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przeworski, sanocki, przemyski oraz Krosno i Przemyśl.

 

1. Marek KUCHCIŃSKIPrzemyśl

2. prof. Waldemar PARUCH  

3. Piotr BABINETZKrosno

4. Stanisław PIOTROWICZKrosno

5. Anna SCHMIDT Jarosław 

6. Ewa SUDOŁBieszczady

7. Kazimierz ZIOBROjarosławski

8. Bogdan RZOŃCAJasło

9. Dorota CHILIKkrośnieński

10. dr Andrzej ĆWIERZJarosław

11. Stanisław BAJDAprzemyski

12. Maria KUROWSKAJasło

13. Adam ŚNIEŻEKBrzozów

14. Mieczysław GOLBAjarosławski

15. Jan BURY przeworski

16. Tadeusz NABYWANIECsanocki

17. Marta MISIOŁEKjasielski

18. Beata KOŁCZPrzemyśl

19. Daniel KRAWIECprzeworski

20. Aleksandra EKIERTbrzozowski

21. Barbara KRAJEWSKAprzemyski

22. Zygmunt GMYREK lubaczowski 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści