POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego z marszałkami Sejmu i Senatu

Posiedzenie Rady Dialogu Spolecznego14 grudnia w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie powołanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Rady Dialogu Społecznego. Rada ma zapewnić dialog między stroną rządową, społeczną i pracodawców. Na pierwsze posiedzenie przewodniczący Rady, szef Solidarności Piotr Duda zaprosił marszałków Sejmu i Senatu oraz panią premier.

Szefowa rządu mówiła o ostatnich ośmiu latach, podczas których Polacy nie byli wysłuchiwani tak, jak na to zasłużyli, a projekty obywatelskie były odrzucane bez jakiejkolwiek rozmowy i dyskusji. Zarówno ona, jak i przewodniczący Duda wyrazili nadzieję na zażegnanie kryzysu w dialogu polskiego społeczeństwa. – Wierzę w to głęboko, że forum, na którym państwo będziecie się spotykali i rozmawiali, właśnie taką formę dialogu przyjmie i tutaj będą się wykuwały najlepsze programy i projekty dla polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i polskiej gospodarki. Wierzę, że wspólnie – strona społeczna, strona pracodawców i strona rządowa – wypracujemy dużo dobrych rozwiązań dla Polek i Polaków” – mówiła Beata Szydło. Podkreślała, że rozwiązania dotyczą spraw pracy, programów rozwojowych czy wzrostu wynagrodzeń.

Rząd w Radzie reprezentowany jest przez sześciu ministrów: pracy, finansów, skarbu, edukacji, zdrowia oraz infrastruktury i rozwoju oraz dwóch wiceministrów. Centrale związkowe: OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych mają po ośmiu reprezentantów. Organizacje pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego – po sześciu. Swojego przedstawiciela w Radzie ma również prezydent oraz prezesi Narodowego Banku Polskiego i Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści