POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Pierwsza sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji

To bez wątpienia historyczne wydarzenie w relacjach na linii Warszawa – Tbilisi. W środę w senackiej Sali Posiedzeń rozpoczęła się pierwsza sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji z udziałem przedstawicieli Sejmu, Senatu i gruzińskiego parlamentu. – Łączy nas współpraca, którą dzisiaj podnosimy na najwyższy poziom – podkreślił marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając dwudniowe obrady.

Jak zaznaczył Marszałek Sejmu, zwołanie sesji to wynik wzmocnienia kontaktów między Polską i Gruzją w ostatnich dwóch latach, co znalazło wyraz w porozumieniu o partnerstwie strategicznym obu parlamentów, przyjętym w grudniu 2017 r. w Warszawie. – Dzieje stosunków polsko-gruzińskich są szczególnie bliskie ze względu na historyczne podobieństwo naszych doświadczeń, związanych z walką o niepodległość i własną państwowość – zaakcentował. Przypomniał, że oba narody odzyskały niepodległość w 1918 r.

Marek Kuchciński zwrócił uwagę na powiązanie Gruzji z UE i NATO. – To ważne dla bezpieczeństwa Gruzji i całego makroregionu, tym bardziej, że doznała ona bezpośredniego zagrożenia w czasie wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 r. – ocenił Marek Kuchciński. – Wtedy to śp. prezydent Lech Kaczyński podjął bezprecedensową akcję obrony Gruzji, do której pozyskał prezydentów i premierów państw Europy Środkowej – podkreślił. Przywołał w tym kontekście podjętą przez Sejm uchwałę upamiętniającą 10. rocznicę rosyjskiej agresji na Gruzję i akcję podjętą przez śp. Prezydenta .

W swoim wystąpieniu Marszałek Sejmu podkreślił, że Polska bardzo ceni sobie międzynarodową aktywność parlamentu Gruzji, szczególnie w inicjatywach wielostronnych i regionalnych. – Cieszy nas zawsze niezawodny udział przedstawicieli gruzińskiego parlamentu w Szczytach Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej – mówił Marek Kuchciński.

Na łączącą Polskę i Gruzję podobną historię zwrócił także uwagę przewodniczący gruzińskiego parlamentu Irakli Kobakhidze. Zauważył, że pomimo dużej odległości geograficznej między naszymi państwami jest wielka sympatia. – Z dumą patrzymy na to wielkie przedsięwzięcie – Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Gruzji – stwierdził Irakli Kobakhidze.  Dodał, że relacje Polski i Gruzji są długotrwałe i pełne wzajemnego szacunku oraz przyjaźni. – Gruzja widzi polskich przyjaciół jako most łączący nas z Zachodem – zaznaczył szef gruzińskiego parlamentu. Irakli Kobakhidze podziękował Polsce za wspieranie gruzińskich dążeń do Unii Europejskiej i NATO. Skierował też podziękowania do polskich władz za wsparcie niepodległości oraz integralności terytorialnej Gruzji.

Według marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego Polacy i Gruzini podobnie oceniają stan stosunków międzynarodowych i źródło ich destabilizacji upatrują w tym samym miejscu. – Gdy śp. prezydent Lech Kaczyński w 2008 r. powiedział: „Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem może i mój kraj, Polska”, mówił to, co myśli większość Polaków, dowiadując się o kolejnej rosyjskiej napaści na sąsiada.

Marszałek Karczewski ocenił, że Gruzja jest ważna dla Polski w wymiarze politycznym. – Działania Kremla musza być blokowane wszędzie, gdzie istnieje dla Rosji pokusa uciekania się do przemocy. Najskuteczniejszym tego instrumentem jest NATO – tłumaczył. W ocenie Stanisława Karczewskiego Gruzja jest istotna dla Polski, gdyż jest krajem kluczowym dla udrożnienia tranzytu surowców energetycznych z Morza Kaspijskiego do Europy. – Polska niezmiennie popiera gruzińskie starania o pełne członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim – podkreślił Marszałek Senatu. Wyraził też uznanie dla postępu Gruzji na drodze do integracji europejskiej. – Gruzini zawsze będą mogli liczyć na polskie wsparcie na tym szlaku – zapewnił Stanisław Karczewski.

Po oficjalnym otwarciu posiedzenia odbyła się dyskusja poświęcona historii relacji obu krajów. Wśród prelegentów był minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef MSZ mówił o dobrym klimacie stosunków łączących Polskę i Gruzję. – Narody polski i gruziński łączy nie tylko głęboka przyjaźń, ale i umiłowanie wolności. Łączy nas historyczne podobieństwo doświadczeń związanych z walką o niepodległość i silniejszymi sąsiadami – tłumaczył minister Czaputowicz.

Szef MSZ zaznaczył, że problem suwerenności Gruzji na całym terytorium nie został zamknięty. – Na forum międzynarodowym Polska niezmiennie popiera integralność terytorialną Gruzji i jej suwerenność w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Jak dodał Jacek Czaputowicz, Polska opowiada się za politycznym uregulowaniem problemów wynikających ze zbrojnej agresji Rosji na suwerenną Gruzję. – Wierzymy w trwałe zakorzenienie Gruzji w Europie poprzez przystąpienie w przyszłości do UE i euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa. Rozwój i bezpieczeństwo Gruzji leży w interesie Polski, Europy i całej wspólnoty międzynarodowej – twierdzenie to jest podstawą wyznaczenia kierunku działania polskiej dyplomacji – zaznaczył.

Przewodniczący Grupy Gruzińsko-Polskiej Giorgi Volski podkreślił, że Polska uznała niezależność Gruzji wcześniej niż inne kraje. Zwrócił uwagę na wkład marszałka Józefa Piłsudskiego w rozwój wzajemnych relacji. Zaznaczył, że zawsze polegały one na wspieraniu się i ścisłej współpracy, czego wyrazem jest obecna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji. Giorgi Volski wskazał, że dobra współpraca między obydwoma krajami dotyczy nie tylko stosunków dyplomatycznych i parlamentarnych. Podkreślił, że ma ona także wymiar praktyczny, czego przykładem jest współpraca w zakresie edukacji i szkolnictwa wyższego. Przewodniczący mówił także o rozwoju turystyki. – Polscy turyści czują się w Gruzji komfortowo i bezpiecznie. Dlatego wybierają Gruzję, aby ją zwiedzać i tu odpocząć – powiedział.

Najnowszą historię relacji obu państw przypomniała Małgorzata Gosiewska, przewodnicząca Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej. – Nie mamy trudnych spraw, które nas dzielą. Nasze dzisiejsze spotkanie ma na celu jeszcze większe zbliżenie – powiedziała. Przewodnicząca zwróciła uwagę na wkład śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego w zacieśnianie wzajemnych stosunków i nadanie im nowego wymiaru. – W czasie swojej prezydentury Lech Kaczyński odwiedził Gruzję siedem razy. Zawsze też na wszystkich forach głośno wspierał Gruzję w jej aspiracjach europejskich i euroatlantyckich – podkreśliła. Małgorzata Gosiewska zaznaczyła, że prezydent Kaczyński starał się zbudować współpracę państw byłego bloku sowieckiego. – Łączyła nas wspólnota interesów w stosunkach z Rosją oraz poszukiwanie możliwości ograniczenia rosyjskiej dominacji w wydobyciu, sprzedaży i transporcie surowców energetycznych – dodała.

Dr David Kolbaia ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przypomniał historię oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej, którego losy są świadectwem wspólnej historii Polski i Gruzji. Został on odznaczony orderem Virtutti Militari za walkę w obronie Polski w czasie drugiej wojny światowej.

W uroczystym otwarciu historycznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji oprócz delegatów z Sejmu, Senatu i gruzińskiego parlamentu uczestniczyli także szefowie kancelarii obu polskich Izb  Agnieszka Kaczmarska i Jakub Kowalski.

***

Zgromadzenie Polska – Gruzja zostało powołane w celu rozwijania i umacniania przyjaźni oraz współpracy między parlamentami obu państw. Zadaniem nowego gremium jest rozpatrywanie spraw interesujących Izby oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk. Sesje plenarne Zgromadzenia będą odbywać się raz w roku, na przemian w Polsce i w Gruzji. Na czele polskiej delegacji stoi wicemarszałek Senatu Maria Koc, a wiceprzewodniczącą jest poseł Magdalena Kochan.

Sejm podjął uchwałę o powołaniu Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji 22 marca 2018 r., a 11 kwietnia 2018 r. analogiczny dokument przyjął Senat. Natomiast w parlamencie Gruzji to nowe forum współpracy polsko-gruzińskiej utworzono 20 kwietnia 2018 r. Statut Zgromadzenia podpisał 5 listopada 2018 r. w Tbilisi marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas oficjalnej wizyty w Gruzji.

Przemówienie Marszałka Sejmu podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji: https://www.youtube.com/watch?v=IDD8uZvI2_0

fot. M. Olejnik

IMG_7385IMG_7356 IMG_7378 IMG_7389IMG_7440

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści