POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego o potrzebach i perspektywach rozwoju GOPR

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego, m.in. posłowie Marek Kuchciński, Anna Paluch, Kazimierz Matuszny, ministrowie MSWiA Maciej Wąsik, funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda oraz klimatu i środowiska Małgorzata Golińska spotkali się z przedstawicielami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, by poruszyć bieżące problemy GOPR, m.in. dot. współpracy z parkami narodowymi czy rozwoju infrastrukturalny. Przedstawiono także prezentację “Stan bieżący, potrzeby i perspektywy rozwoju Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego”, w związku ze zbliżającym się jubileuszem 70-lecia GOPR.

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe to organizacja składająca się z 7 grup regionalnych od niemal 70 lat niosąca
pomoc na terenach górskich od Bieszczad po Sudety.
Cele GOPR:
• niesienie pomocy osobom, których zdrowie lub życie jest zagrożone, udzielanie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zdarzeń losowych
• podnoszenie kwalifikacji członków GOPR
• profilaktyka oraz propagowanie bezpiecznych form aktywności, uprawiania turystyki i rekreacji, w szczególności w górach
• ochrona środowiska naturalnego

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści