POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Oświadczenie Marszałka Sejmu dotyczące 33. posiedzenia Sejmu RP i obecnej sytuacji w kraju

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, premier Beata Szydło oraz Prezes PiS Jarosław Kaczyński przedstawili swoje stanowisko wobec obecnej sytuacji w kraju.

Marszałek  Kuchciński przypomniał kontrowersyjną sytuację z 33. posiedzenia Sejmu, kiedy wykluczył z obrad posła PO Michała Szczerbę i na skutek zablokowania mównicy sejmowej przez opozycję przeniósł obrady do Sali Kolumnowej. – Decyzja ta wynika z konstytucyjnych kompetencji Marszałka Sejmu dotyczących przewodniczenia obradom Sejmu i obowiązków posłów podczas tych obrad – zaznaczył.Dyskusja podczas obrad plenarnych oraz pytania stawiane podczas głosowań nie mogą być oderwane od meritum omawianej sprawy.  Podejmując tę decyzję, wykonywałem swój konstytucyjny obowiązek przewodniczenia obradom Sejmu obejmujący m.in. wskazanie miejsca obrad. Każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej jej głównym wejściem i brać udział w każdym  głosowaniu, a głosowania przeprowadzone zostały w sposób zgodny z art. 188 ust. 3 regulaminu Sejmu – powiedział marszałek Sejmu.

 

Prezes PiS złożył kondolencje bliskim Polaka zamordowanego w czasie zamachu terrorystycznego w Berlinie, następnie zapewnił o bezpieczeństwie w kraju. – Nasze decyzje i zabiegi jeszcze z poprzedniej kadencji przyczyniły się do tego, że zagrożenie terrorystyczne w Polsce jest niewielkie – powiedział.

Odnosząc się do ostatnich wydarzeń w parlamencie, podkreślił że chce, by czas przed świętami przyniósł pozytywną perspektywę. – Jesteśmy gotowi, by w porozumieniu z opozycją podjąć działania mające na celu zbliżenie pracy mediów do funkcjonujących w wielu krajach Europy – przekonywał. Jarosław Kaczyński przedstawił propozycję wzorowaną na pracy parlamentu w Wielkiej Brytanii, gdzie co piąty porządek dzienny obrad ustala opozycja. Do partii opozycyjnych zaapelował o przestrzeganie prawa oraz kompromis. – Chcemy powstrzymać dotychczasowe praktyki, chcemy wyciągnąć rękę do opozycji i przekazać jej pozytywny sygnał – powiedział.

Premier Beata Szydło przekonywała, że Polska potrzebuje dialogu i spokoju. Przedstawiła coraz lepsze wskaźniki gospodarcze i przypomniała ważne dla Polaków programy, tj. 500 plus, ustawy wspierające polskich przedsiębiorców czy skupiający się na gospodarce plan wiceministra Morawieckiego.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że ostatnie ustawy Senat przyjął w ciszy i spokoju. – Senatorowie PO zrozumieli, że obstrukcja jest zbyteczna i niezgodna z regulaminem – powiedział. Przyznał również, iż nie było zamiaru, by ograniczyć dostęp dziennikarzy do prac parlamentu.

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki zapewnił z kolei, że Klub PiS jest otwarty na rozmowę z tymi posłami i senatorami opozycji, którzy nie chcą uczestniczyć w awanturach, ale pracować na rzecz Polski i Polaków.

Oświadczenie Marszałka Sejmu w sprawie przebiegu 33. posiedzenia Sejmu w dniu 16. 12. 2016 r.

16 grudnia 2016 r. na skutek zablokowania mównicy sejmowej  przez posłów klubów opozycyjnych i uniemożliwienia prowadzenia obrad podjąłem decyzję o kontynuacji posiedzenia w Sali Kolumnowej Sejmu RP.. 

Decyzja ta wynika z konstytucyjnych kompetencji Marszałka Sejmu dotyczących przewodniczenia obradom Sejmu i obowiązków posłów podczas tych obrad.

 Zostały postawione pytania dotyczące tego posiedzenia Sejmu  na Sali Kolumnowej.

          Moja  odpowiedź jest następująca:

      Marszałek Sejmu ma  wynikający z Konstytucji i Regulaminu Sejmu obowiązek takiego przewodniczenia obradom Sejmu aby nie dopuszczać do wypowiedzi odbiegających od tematu obrad. Wówczas tematem obrad był projekt budżetu państwa na rok 2017.

         Dyskusja podczas obrad plenarnych oraz pytania stawiane podczas głosowań, nie mogą być oderwane od meritum omawianej sprawy. A tak właśnie zachowywała się grupa posłów. Ich wystąpienia  nie dotyczyły ustawy budżetowej, ale innych problemów. Posłowie naruszyli tym samym obowiązki wynikające z Regulaminu Sejmu. Działania te przyjęły formę demonstracji i okupacji mównicy uniemożliwiając  prowadzenie głosowania.

     W związku z tym, dla zachowania powagi i porządku na sali posiedzeń, musiałem podjąć kroki zapewniające kontynuację obrad. Zwróciłem się z prośbą do przewodniczących wszystkich klubów parlamentarnych o umożliwienie prowadzenia obrad w sali plenarnej. Bezskutecznie. Miałem więc dwa rozwiązania: 1/ skorzystać z pomocy Straży Marszałkowskiej, ale uznałem je jako niewskazane. 2/ Zdecydowałem o przeniesieniu posiedzenia do innej sali, aby w ten sposób kontynuować obrady i zabezpieczyć powagę Sejmu. W przeszłości obrady odbywały się już w Sali Kolumnowej.

      Podejmując tę decyzję  wykonywałem swój konstytucyjny obowiązek przewodniczenia obradom Sejmu obejmujący m.in. wskazanie miejsca obrad.

      Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

      We wszystkich głosowaniach przeprowadzonych w Sali Kolumnowej Sejmu 16 grudnia 2016 r. brała udział wymagana Konstytucją liczba posłów, tj. ponad 230 posłów.

      Wszyscy posłowie biorący udział w posiedzeniu Sejmu w tym dniu zostali poinformowani o kontynuowaniu obrad w Sali Kolumnowej w informacji SMS-owej oraz poprzez komunikat wyświetlany w sali plenarnej Sejmu na ekranach.

      Każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej jej głównym wejściem i brać udział w każdym  głosowaniu.

      Na posiedzeniu Sejmu w tym dniu  dziennikarze mieli możliwość obserwowania oraz rejestrowania obrad stojąc przy wejściu głównym do Sali Kolumnowej.

      Zapewniony był przekaz przez kamery sejmowe i transmisja internetowa. Nie było naruszenia jawności obrad, gdyż każda ich część była transmitowana i jest możliwa do odtworzenia.

W odniesieniu do głosowań przeprowadzanych w Sali Kolumnowej, z uwagi na warunki techniczno-organizacyjne tam istniejące, podjąłem  decyzję o zarządzeniu głosowania poprzez podniesienie ręki i obliczenie głosów przez posłów sekretarzy. W tym celu Sala Kolumnowa została podzielona na sektory z wyznaczonymi sekretarzami. Ogłaszałem wyniki głosowania na podstawie przedstawianych protokołów.

Uznać zatem należy, że głosowania przeprowadzone zostały w sposób zgodny z art. 188 ust. 3 regulaminu Sejmu

33 posiedzenie Sejmu zostało zakończone, a ustawa budżetowa została uchwalona.

W konkluzji stwierdzam, że kontynuacja w dniu 16 grudnia 2016 r. 33 posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej była w pełni zgodna z Konstytucją RP i Regulaminem Sejmu.

ku096907 ku097047

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści