POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Oświadczenie przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie dostaw broni na Ukrainę

My, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych naszych krajów (Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii):

• Ponawiając nasz całkowity sprzeciw i zdecydowane potępienie niesprowokowanej
i nieuzasadnionej agresji wojennej, wywołanej przez Federację Rosyjską przeciwko Ukrainie
w dniu 24 lutego 2022 r.;

• Przypominając, że od 20 lutego 2014 r. Rosja narusza suwerenność, niepodległość
i integralność terytorialną Ukrainy, atakując i bezprawnie okupując ukraińską Autonomiczną Republikę Krymu, miasto Sewastopol oraz część obwodów donieckiego i ługańskiego;

• Podkreślając niewzruszone prawa Ukrainy do samoobrony zgodnie z uruchomionym przez nią art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych;

• Będąc przekonanym, że wolna i demokratyczna Ukraina ma kluczowe znaczenie dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w całej Europie;

• Mając na uwadze niezaprzeczalną przewagę militarną Rosji nad Ukrainą w zakresie ilości ciężkiego uzbrojenia, które pozostaje w sferze działań nawet po klęskach militarnych Rosji na Ukrainie,

stwierdzamy, co następuje:

1. Doceniamy odwagę Sił Zbrojnych Ukrainy i wszystkich obywateli Ukrainy broniących swojego kraju przed przeważającą liczbą wojsk rosyjskich;

2. Podkreślamy, że Ukraina musi wygrać tę wojnę i przywrócić swoją suwerenność i integralność terytorialną w ramach uznanych przez społeczność międzynarodową granic, włączając w to przypomnienie wszystkim reżimom totalitarnym, że jakiekolwiek użycie lub groźba użycia siły są niedopuszczalne w XXI wieku;

3. Podkreślamy, że wojsko ukraińskie potrzebuje pilnych i znacznych dostaw ciężkiej broni,
w tym artylerii, czołgów, pojazdów opancerzonych, MLRS oraz odpowiedniej amunicji, aby móc pokonać rosyjskie wojska wciąż obecne na terytorium Ukrainy;

4. Wzywamy naszych sojuszników i partnerów do zwiększenia wsparcia wojskowego
i technicznego dla Ukrainy oraz do przyspieszenia odpowiednich dostaw w obliczu rozszerzającej się i nasilającej agresji Rosji na Ukrainę;

5. Wzywamy Federację Rosyjską do zaprzestania agresji na Ukrainę, wycofania wojsk
z suwerennego terytorium Ukrainy, powrotu do zasad prawa międzynarodowego
i zrekompensowania Ukrainie wszelkich strat wynikających z wywołanej przez Rosję wojny.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści