POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Oświadczenie Marszałka Sejmu

Odnosząc się do dzisiejszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego pragnę stwierdzić, że ma ono przede wszystkim walor historyczny, albowiem odnosi się do sytuacji prawnej, która jednak w ostatnich dniach uległa zasadniczej zmianie.

Wczorajsze decyzje podjęte przez Sejm mają podstawę w zasadzie autonomii regulaminowej Sejmu, będącej jedną z podstawowych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzisiejszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego potwierdza, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym przyjęta przez Sejm w poprzedniej kadencji obarczona była wadami konstytucyjnymi.

Ostatnie wydarzenia wskazują, że nadszedł czas na głęboką refleksję nad modelem funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Konieczne zmiany powinny zmierzać w kierunku stworzenia mechanizmów gwarantujących działalność Trybunału Konstytucyjnego w oderwaniu od wpływów politycznych.

Apeluję do wszystkich sił politycznych o współpracę i wsparcie inicjatyw realizujących powyższe założenia.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści