POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Odnowa Unii Europejskiej i bezpieczeństwo

Najważniejsze tematy konferencji „Solidarność i suwerenność: Spotkanie parlamentarne państw Europy Środkowo-Wschodniej” to: odnowa Unii Europejskiej uwzględniająca współpracę regionalną w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wzmocnienie wielostronnej współpracy parlamentów narodowych w tym regionie. Poruszony został problem kryzysu strefy euro, a także o kryzys bezpieczeństwa i strefy Schengen spowodowany napływem do Europy milionów imigrantów czy skutki Brexitu.
Konieczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska państw Europy Środkowo-Wschodniej w tej sprawie. Europa jest pojęciem szerszym niż Unia Europejska, a Unia Europejska jest częścią Europy. Naszym celem jest wzmocnienie Unii Europejskiej poprzez jej odnowę.

Polska chce rozwoju pogranicza wschodniego i południowo-wschodniego Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego.

– Nie chcemy budować murów, które znowu będą dzieliły Europę Środkowo-Wschodnią. Proponuję, aby Europa solidarnych państw
– związek wolnych z wolnymi, równych z równymi – stała się podstawowym modelem dla naszych działań i dyskusji.

 

DSCF3154 KU026289 KU024260 KU023831 KU026563KU023956

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści