POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Od pierwszego lipca 500 zł na każde dziecko otrzyma prawie 250 tys. podkarpackich rodzin

Programem Rodzina 500 plus na Podkarpaciu objętych jest 224 tys. dzieci (140,9 tys. rodzin). Na ten cel przeznaczono już 4 mld 448 mln zł.

Dzięki skutecznej polityce gospodarczej i sprawiedliwemu podziałowi efektów wzrostu pula ta znacznie się zwiększy, bo od 1 lipca br. 500 zł można będzie otrzymać także na pierwsze dziecko. Na Podkarpaciu objętych programem zostanie dodatkowo ponad 172 tys. dzieci – w sumie ponad 396 tys. (247,5 tys. rodzin), co daje prawie 80 mln zł więcej niż dotąd.

Rozszerzenie programu to jeden z projektów wchodzących w skład tzw. nowej piątki PiS. Będzie ono przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że polityka rodzinna to jeden z najważniejszych obszarów działania obecnego rządu. Program Rodzina 500 plus, który wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r., to pierwszy od transformacji ustrojowej program, który tak wyraźnie akcentuje konieczność inwestycji w rodzinę, który stanowi jej realne wsparcie.

Rodzina 500 plus całkowicie zmieniła optykę spojrzenia na wsparcie rodzin przez państwo i stała się punktem odniesienia w debacie o polityce rodzinnej. Dzięki programowi i miliardowym transferom środków pieniężnych do rodzin otworzyły się perspektywy rozwoju dla osób, które do tej pory spychane były na margines. Przywrócono im godność.

Od lipca można składać również wniosek o dofinansowanie wyprawki szkolnej dla dziecka, która wynosi 300 zł.

MO

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści