POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej

Osiem lat temu reprezentanci Rzeczypospolitej, na czele z Prezydentem Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką zginęli pod Smoleńskiem, wypełniając swoje obowiązki wobec Ojczyzny. Polska w dzień przed Świętem Bożego Miłosierdzia utraciła – jak napisano w Epitafium Smoleńskim – „losem Ojczyzny obarczonych strażników źródeł i pamięci”. Dzień 10 kwietnia stał się cezurą w najnowszych dziejach Polski, dla wszystkich pokoleń, symbolem kolejnej tragedii narodowej poniesionej na Wschodzie.

Dzieła i idee Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego pozostały niedokończone, a nas ogarnął wielki zbiorowy smutek, że zginęli na obczyźnie, lecąc upomnieć się o naszą przeszłość, by dać wyraz prawdzie i pamięci.

Dzisiaj to my mamy obowiązek dawać wyraz prawdzie i pamięci o ich życiu oraz o ich śmierci. Dla Ojczyzny, dla następnych pokoleń i w imię Boga nie wolno nam zapomnieć.

Mieliśmy wtedy w 2010 roku nadzieję, że z tej powszechnej narodowej żałoby wyłoni się wspólnota polityczna, ale były to marzenia, które się nie urzeczywistniły. Wielkie zbiorowe wołanie o wspólnotę, o poczucie godności chronionej przez państwo zostały zastąpione przez walkę o prawdę przeciwko oszczercom i możliwość upamiętnienia Śp. Prezydenta, Jego Małżonki oraz wszystkich ofiar tej tragedii. Z tego naszego zbiorowego doświadczenia wyłaniającego się ze smoleńskiej tragedii powstało mocne przekonanie, że nasze niepodległe i suwerenne państwo jest ważne, bez niego jesteśmy osamotnieni, wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni a naszym obowiązkiem jest służba dla Rzeczypospolitej.

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wziął udział w uroczystościach państwowych, oddając hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej.

RZ__3997aRZ__4019Marszałkowie Sejmu i Senatu złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą posłom i senatorom, którzy zginęli tragicznie przed 8 laty w drodze do KatyniaRZ__3991Hołd oddany marszałkowi Sejmu III kadencji Maciejowi PłażyńskiemuRZ__3902Marszałkowie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Prezydenta Lecha KaczyńskiegoKU300213 KU300332 Hołd w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej oddany ostatniemu prezydentowi RP na uchodźstwie Ryszardowi KaczorowskiemuKU309770 Msza św. w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele Seminaryjnym na krakowskim Przedmieściu: Módlmy się za Kościół Święty, aby stawał się czytelnym znakiem miłosierdzia i przyciągał ludzi do Boga, aby potrafili zachować polską i chrześcijańską tożsamość,  a Krzyż był otoczony najwyższym szacunkiem. Ciebie prosimyKU309813 KU309877 KU309982 Pałac PrezydenckiRZ__4081 RZ__4199 RZ__4212 RZ__4388 RZ__4398 RZ__4758Powązki, Cmentarz Wojskowy: hołd dla ofiar katastrofy smoleńskiej oddany przez Prawo i Sprawiedliwość

pomnikKKB_1432 KKB_1800 KKB_1905Plac Piłsudskiego: odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiejKKB_2158 KKB_2569 KMB_0621 KU300605 KU300568 KU300492 KU300477KU301118 KU301029 KU300917 KU300911 KU300869 KU300807 KU300778 KU300738

fot: Krzysztof Białoskórski, Paweł Kula, Rafał Zambrzycki/ Kancelaria Sejmu

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści