POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

O dziedzictwie kulturowo-przyrodniczym i obrazach Karpat w twórczości wybitnych postaci – 3 lipca w Cisowej na Podkarpaciu

Przemyskie Towarzystwo Kulturalne organizuje cykl spotkań poświęconych
wydarzeniom i ludziom z naszego regionu w Europie Karpat. Pierwsza sesja z tego cyklu
odbyła się 13 maja br., wspólnie z XXXIII konferencją Europa Karpat w Krasiczynie, gdzie
dyskutowaliśmy o różnorodności Karpat i cywilizacyjnych wędrówkach poprzez karpackie
kraje.
Drugie spotkanie będzie miało charakter plenerowo-piknikowy i odbędzie się w dniu 3
lipca br., o godzinie 14:00 w Cisowej koło Przemyśla – filii Arboretum i Zakładu Fizjografii
w Bolestraszycach, ostoi ciszy i piękna natury. Planujemy dwa tematy:
1/ O dziedzictwie kulturowo-przyrodniczym, na przykładzie dorobku m.in. Jana
Gwalberta Pawlikowskiego i Jerzego Pióreckiego.
2/ Obrazy Karpat w twórczości wybitnych postaci, m.in. Stanisława Vincenza,
Kazimierza Wierzyńskiego i Św. Jana Pawła II.
W spotkaniu wezmą udział: profesorowie Krzysztof Dybciak i Csaba György Kiss
z Budapesztu, dr hab. Narcyz Piórecki oraz Waldemar Wiglusz.
Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym spotkaniu, podczas, którego
wspólnie będziemy zastanawiać się nad dziedzictwem natury i kultury oraz naszym wkładem
w ochronę środowiska naturalnego i przekazaniem tej spuścizny kolejnym pokoleniom.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści