POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Nowa Tarcza Solidarnościowa ochroni przed wzrostem cen energii

Sejm przyjął Tarczę Solidarnościową, zakładającą zamrożenie cen energii:

do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

3000 złotych otrzymają gospodarstwa domowe korzystające z pelletu lub innych rodzajów biomasy.

1000 złotych –ogrzewające drewnem kawałkowym.

500 złotych – skroplonym gazem LPG.

2000 złotych – olejem opałowym. 

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, „koza”, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy.

Dodatek będzie wypłacany zgodnie z zasadą jeden dodatek na jeden adres zamieszkania.

Wsparciem zostaną objęte także przedsiębiorstwa, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone ze względu na dynamiczny wzrost kosztów energii i gazu. Proponowane w Tarczy rozwiązania przewidują m.in. przyśpieszenie budowy tzw. bezpośrednich linii energetycznych. Mogą one łączyć jednostki wytwarzania energii, w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych (np. farmę wiatrową, zaporę wodną, farmę słoneczną) bezpośrednio z odbiorcą.

Z zamrożenia cen wyłączeni będą odbiorcy, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy, gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.

fot. Marta Olejnik
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści