POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Naukowcy, politycy i teolodzy pochylą się nad problemem rabunkowej eksploatacji środowiska

15 października w Sejmie z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski odbędzie się konferencja „Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si’”. 

Autor encykliki papież Franciszek widzi związek między podejściem ekologicznym a społecznym. Pisze, że ludzie powinni zjednoczyć się dążeniu do zintegrowanego rozwoju, a w dyskusje o środowisku włączyć sprawiedliwość, by „usłyszeć zarówno wołanie Ziemi, jak i krzyk biednych”.

Ministerstwo Środowiska zorganizowało konferencję, „uwzględniając zagrożenia dla środowiska, zdrowia i dobrobytu ludzi”.

Przy okazji warto wspomnieć, że na ostatnim posiedzeniu Sejm przyjął także ustawę o ratyfikacji Porozumienia paryskiego do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Celem porozumienia  jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie mniejszym niż 2 stopnie Celsjusza. Ratyfikowało je dotąd 61 krajów, odpowiedzialnych za 47,5 proc. światowych emisji. By porozumienie zaczęło obowiązywać, wystarczy, że ratyfikują je jeszcze Niemcy i Francja.

Polska stawia na koncepcję „leśnych gospodarstw węglowych”. Według ministra środowiska Jana Szyszki odpowiednia gospodarka leśna, przebudowa drzewostanu, działalność inżynierii ekologicznej, ochrona bioróżnorodności sprawią, że lasy dadzą lepszą wodę i powietrze, a rocznie mogą pochłaniać ponad 20 mln ton. Podczas konferencji w Paryżu propozycja została przyjęta przez wszystkie państwa świata.

Poniżej program konferencji:

laudatio-ms

lau

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści