POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Najpiękniejsze życzenia dla wszystkich Babć i Dziadków

Naszym wspaniałym Seniorom życzymy zdrowia i godnego życia, a przy okazji przypominamy, jak wielką troską staramy się ich otaczać. Dzięki nam mają wybór, czy po 60 roku życia (nie jak za PO po 67!) chcą nadal pracować, czas poświęcić wnukom czy swoim pasjom lub po prostu odpocząć.

W 2022 na 13. i 14. emeryturę na Podkarpaciu rząd przeznaczył 1,22 mld zł. Świadczenie otrzymało około 470 tys. osób. Ponadto rząd PiS wprowadził:

Program wieloletni Senior+
W ramach programu w latach 2015-2022 powstało 77 placówek, w tym 33 Dzienne Domy Senior+ oraz 44 Kluby Senior+, z łączną liczbą 1 755 miejsc.
Dofinansowanie na lata 2015-2020 i 2021-2025 wynosi ponad 25,1 mln zł


Program Opieka 75+
Beneficjentami programu jest ok. 300 mieszkańców rocznie w wieku 75 lat i więcej.
W latach 2018-2022 na realizację usług opiekuńczych w ramach programu przekazaliśmy gminom dofinansowanie w wysokości ponad 4,2 mln zł
Program Wspieraj Seniora/Korpus Wsparcia Seniora
Na wsparcie seniorów przekazaliśmy ponad 5,9 mln zł W  2022 r. w programie uczestniczyły 84 gminy.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści