POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Międzynarodowa konferencja „Niezłomność jednostki – trwałość wspólnoty”

W dniach 19-21 października br. w przemyskim Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyła się konferencja „Niezłomność jednostki – trwałość wspólnoty”. W wydarzeniu, będącym częścią dorocznego Festiwalu Kultury Rzeczypospolitej, organizowanego przez Centrum Kulturalne
w Przemyślu wziął udział Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Na zaproszenie prof. Zdzisława Krasnodębskiego do Przemyśla przyjechało wielu znamienitych gości. Konferencję otworzył minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, który przypomniał, że to jednostka jest siłą sprawczą historii oraz że wśród wielu typów jednostek wybitnych wyróżniają się jednostki niezłomne, które wierzą w swoje ideały na tyle, że gotowe są się dla nich poświęcić. Ich niezłomność jest często nadzieją w sytuacjach beznadziejnych, zaś ich obecność w danej wspólnocie wywiera niezaprzeczalny wpływ na jej trwałość.

Program konferencji opierał się na trzech głównych zakresach tematycznych. Pierwszy dotyczył filozoficznej refleksji nad wspólnotą oraz rolą, jaką w niej odgrywają wybitne jednostki, rozważań na temat rodzajów pamięci i bohaterów narodowych oraz miejsc świętych dla poszczególnych wspólnot narodowych i religijnych. W sesji I zatytułowanej „Wspólnota jako przestrzeni wartości” udział wzięli: prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, prof. UR dr hab. Krzysztof Malicki oraz prof. UŚ dr hab. Piotr Wróblewski.

Na sesję II „Wzory osobowe i tożsamość zbiorowa” złożyły się opowieści czterech kolejnych prelegentów. Każda z nich poświęcona była wybitnym niezłomnym jednostkom. Maciej Łopiński przypomniał sylwetkę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dr Mariusz Krzysztofiński wygłosił, oparty na wieloletnich badaniach, wykład na temat Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, prof. UJ dr hab. Andrzej Zięba opowiedział o niezłomnych pasterzach Kościoła w Europie Środkowej: Arcybiskupie Józefie Teodorowiczu, Arcybiskupie Andrzeju Szeptyckim i Arcybiskupie Stefanie Wyszyńskim, zaś prof. dr Martin Pekár wygłosił ciekawy wykład na temat słowackiego polityka ubiegłego wieku Andreja Hlinki.

W sesji III, poświęconej budowie, trwaniu i charakterowi wspólnot uczestnicy konferencji usłyszeli cztery bardzo ciekawe wypowiedzi poświęcone: „Przemyślowi jako miejscu narodzin języka ukraińskiego” – prof. dr Michaela Mosera, wspólnocie Ormian polskich – prof. UW dr hab. Grzegorza Pełczyńskiego, Karpatorusinów – prof. Paula Roberta Magocsiego oraz Białorusinów – prof. dr hab. Ryszarda Radzika.

Kras

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści