POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu: Niech tablica, którą odsłonimy, świadczy o sile ludzkiej i dziejowej solidarności między Węgrami i Polakami

Niezwykłe wsparcie, jakie nieśli sobie Polacy i Węgrzy w czasach totalitarnego zniewolenia i pogardy, w tym szczególny gest Solidarności Walczącej z 1986 roku upamiętniono tablicą, na której tekst głosi:

W tym miejscu, 23 października 1986 r., w 30. rocznicę powstania węgierskiego 1956 roku działacze Solidarności Walczącej rozwiesili transparent, przywołując tamtejsze wydarzenia znad Dunaju. Gest ten stanowił jednocześnie dowód umiłowania przez obydwa narody wolności, był symbolem walki z reżimem komunistycznym, tak w 1956 roku, jak i w przeddzień jego upadku.

Tablica stanęła w miejscu, gdzie działacze Solidarności dokonali tego odważnego, braterskiego czynu, a odsłonięcia jej dokonał marszałek Sejmu Marek Kuchciński wraz z przebywającym z pierwszą oficjalną wizytą w Polsce przewodniczącym parlamentu Węgier László Kövérem.

Szefowie parlamentów podkreślali podobne doświadczenia naszych krajów i wielkie pragnienie wolności, jakie połączyły Polskę z Węgrami. Obowiązkiem, według Marszałka, jest pamięć o rządach komunistycznych, węgierskich powstańcach, działaczach ruchu solidarnościowego. Pamięć o sile ludzkiej i dziejowej solidarności.

– Prawdopodobnie dwaj działacze ruchu solidarnościowego nie myśleli o tym, że zapowiadają dziejowy przełom, który będzie się dokonywał w Polsce i na Węgrzech. Przez ponad ćwierć wieku wspólnie i solidarnie przeszliśmy drogę ku wolności i suwerenności, drogę do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej – powiedział Kuchciński.

– Niech da nam Bóg, żeby ta wyhartowana poprzez burze historii przyjaźń nadal żywiła się tak jak dotychczas” – mówił László Kövér.

fot. Rafał Zambrzycki

RZ__0937 (1) (1)RZ__0952 RZ__0890RZ__1000RZ__1060

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści