POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu skierował do pierwszego czytania rządowy projekt ustawy przyznający 500 zł osobom z niepełnosprawnościami

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji został skierowany do pierwszego czytania na najbliższych obradach Sejmu. Dzięki ustawie osoby z niepełnosprawnością dostaną stały dodatek w wysokości 500 zł. Wypłaty rząd planuje od 1 października 2019 r.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Pamiętamy o potrzebujących wsparcia, lekceważonych przez poprzednie rządy. Prawo i Sprawiedliwość obiecywało przyjąć dobre, kompleksowe przepisy, wynikające z troski o osoby, które same sobie nie radzą, i obietnicy dotrzymujemy – mówi marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Projektowana ustawa ma na celu dodatkowe wsparcie finansowe osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które ze względu na zakres swoich ograniczeń funkcjonalnych, będących następstwem istotnego naruszenia sprawności organizmu, ponoszą zwiększone koszty funkcjonowania w życiu codziennym i społecznym. Podstawowym celem projektowanej regulacji jest zapewnienie dodatkowych środków służących zaspokajaniu potrzeb życiowych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną

Świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które:

  • ukończyły 18 lat,
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność została stwierdzona stosownym orzeczeniem,
    troszczymy się, pamiętamy o  ludziach potrzebujących wsparcia, zapomnianych , lekceważonych przez poprzednie rządy
  • otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł.
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści