POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu powołał zastępców głównego inspektora pracy

23 listopada marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał Bogdana Drzastwę i Andrzeja Kwalińskiego na stanowiska zastępców Głównego Inspektora Pracy.

Marszałek Sejmu powołuje zastępców GIP na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy. Rada zaopiniowała kandydatury pozytywnie 7 listopada.

Obecni byli: Stanisław Szwed, wiceminister rodziny pracy i polityki społecznej, Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy oraz Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy.

KU244020.view

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści