POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu o kodzie kulturowym Polski i Węgier

Liczne przykłady z historii przekonują nas o tym, że Polacy i Węgrzy mają wspólny kod kulturowy – mówił Marek Kuchciński podczas promocji książki profesora Csaba G. Kissa „Powinowactwa wyszehradzkie” w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Marszałek Sejmu przypomniał takie momenty jak odmowa przysięgi Niemcom poprzez węgierską część brygady legionowej podczas II wojny światowej, wojnę z bolszewikami, gdy pomoc, amunicję, bez której nie dalibyśmy rady, otrzymaliśmy od Węgrów, II wojnę światową, gdy nasi przodkowie, by kontynuować podziemną walkę z okupantem uciekali przez Węgry czy postaci Henryka Antalla i Józefa Sławika. Dzięki współpracy przedstawiciela rządu węgierskiego i Polaka uratowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy obywateli. Chlubne przykłady polsko-węgierskich więzi przyniósł także rok 1956 – Poznański Czerwiec, powstanie węgierskie, oddawana krew…

fot. Paweł Kula

KU203411 KU203469KU203446

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści