POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński Honorowym Obywatelem Miasta Przemyśla

Rada Miasta Przemyśla przyznała marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Za przyjęciem uchwały było 12 radnych, przeciwko 4, jeden wstrzymał się od głosu. 

Do przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu wpłynęło pismo członków byłego Obywatelskiego Komitetu „Solidarność” z propozycją wystąpienia z inicjatywą ustawodawczą. „Uznając ogromne zaangażowanie i poświęcenie dla dobra małej i dużej Ojczyzny oraz wieloletnią, sumienną pracę na rzecz regionu, a także wyrażając szacunek dla pełnionej funkcji Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Rada Miejska w Przemyślu nadaje Panu Markowi Tadeuszowi Kuchcińskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Przemyśla, wyrażając tym samym podziękowanie za postawę oraz osobisty wkład w promocję swojego miasta na forum krajowym i zagranicznych” – napisał prezydent Przemyśla Robert Choma w projekcie uchwały.

Podczas sesji Rady Miasta prezydent Choma argumentował także, że nadanie tego tytułu marszałkowi Sejmu, drugiej osobie w państwie, rodowitemu mieszkańcowi Przemyśla w 550. rocznicę parlamentaryzmu jest w pełni zasadne.

Również wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz jest zdania, że Marszałek Marek Kuchciński na ten honor zasłużył. – Jest inicjatorem utworzenia w Przemyślu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej, inicjator uchwalenia Programu Polska Wschodniej, Inicjatorem uchwalenia Programu dla Polski Wschodniej, z którego sfinansowano budowę obwodnicy Przemyśla. W wyniku starań Marka Kuchcińskiego w Przemyślu ma siedzibę Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy i Filia Krajowej Szkoły Skarbowości. Marszałek Sejmu jest także inicjatorem powstania międzynarodowego programu dla Karpat, w tym powstania międzynarodowej trasy Via Carpatia. To jedyny jak dotąd przemyślanin, który zasiadał w prezydium współczesnego nam Sejmu, najpierw jako wicemarszałek, potem marszałek – przekonuje.

W latach 80. Marek Kuchciński organizował w Przemyślu środowisko kultury niezależnej, poza cenzurą wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny”. Działał w niezależnym ruchu chłopskim – był m.in. członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. W latach 1983-1989, również poza cenzurą, był współorganizatorem Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu oraz międzynarodowych wystaw plastycznych „Człowiek – Bóg – Świat”. W 1985 r., za działalność opozycyjną, został aresztowany. W 1989 r. był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim. W latach 1990-1992 był członkiem Krajowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. W latach 1990-1999 należałem do Porozumienia Centrum i był prezesem Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wydawcy m.in. kwartalnika „Spojrzenia Przemyskie”, wiceprezesem rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, przewodniczył radzie programowej Polskiego Radia Rzeszów. W latach 1994–1999 był radnym Przemyśla. W latach 1990 do 1999 należał do Porozumienia Centrum, kierując partią w województwie przemyskim.

Od 1999 do 2001 r. sprawował urząd wicewojewody podkarpackiego. Od 2001 r. posiada mandat posła na Sejm kolejnych kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 4 sierpnia 2010 r. zostałem wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji, zaś 8 listopada 2011 r. – wicemarszałkiem Sejmu VII kadencji. Od 12 listopada 2015 r. jest marszałkiem Sejmu VIII kadencji.

 

Uchwała 

 

husarMarszałek Sejmu podczas odsłonięcia pomnika ułana i huzara na pl. Dominikańskim w Przemyślu. Fot. Paweł Kula/ Sejm

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści