POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu: Kościuszko to Człowiek, którego czyny przekroczyły granice jego własnego kraju i narodu

200 lat temu w Solurze zmarł Tadeusz Kościuszko. generał, bohater narodowy, genialny strateg, inżynier, wielki patriota.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uczcił pamięć Generała Kościuszki i wyraża najwyższe uznanie dla jego ideałów, poświęcenia oraz dorobku politycznego i wojskowego – głosi przyjęta 12 października 2017 r. przez aklamację uchwała.

Dziś ambasador RP w Szwajcarii Jakub Kumoch podczas uroczystych obchodów 200. rocznicy śmierci Kościuszki odczytał list marszałka Sejmu:

Szanowni Uczestnicy Uroczystości

Szanowni Państwo

 Dwieście lat temu tutaj w Solurze na gościnnej i przyjaznej szwajcarskiej ziemi dobiegło końca niezwykłe życie.  Odszedł człowiek wielkiego ducha, niezłomny obrońca Ojczyzny, wolności i wszystkich wartości, które ją stanowiły – Człowiek, którego czyny przekroczyły granice jego własnego kraju i narodu, walczył bowiem również o niepodległość Stanów Zjednoczonych i – w różnych formach – o wolność wszystkich ludzi. I chociaż Tadeusz Kościuszko odszedł, pozostał nieśmiertelny, obecny w naszych sercach i naszej świadomości, co wyrażało się „w pieśni i w powieści”, w myśli wojskowej i społecznej, w odwoływaniu się do Jego czynów.

Jego nieśmiertelnym czynem była walka o uratowanie upadającego państwa i o wolność narodu. Poświęcił im całą swą wiedzę i siły, a był człowiekiem niezwykle uzdolnionym i wykształconym, szczególnie w sztuce wojennej. Miłość do Ojczyzny i walka o jej wolność były dla niego wartościami bezwzględnymi, bezwarunkowymi. Wolności nie pojmował jednak jako wartości ekskluzywnej, należnej jednej grupie, czy jednemu narodowi. Poszerzenie praw dla chłopów wprowadzał zarówno – w „Uniwersałach Połanieckich” i w swoim niewielkim majątku. Podczas wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, widząc, że jej cele nie obejmują pozbawionych wolności czarnych mieszkańców tego kraju, oddał wszystko, co posiadał, by zapewnić wolność przynajmniej niektórym z nich.

Z dumą i radością obserwujemy pamięć, hołd i uznanie, jakich Tadeusz Kościuszko doznaje w Stanach Zjednoczonych. To nasz wspólny wielki bohater – najcenniejszy wkład i dar Polaków dla nowego państwa i nowego świata.

Nasza miłość, duma i więź z Tadeuszem Kościuszką są takie, jakie odczuwał on wobec Polski i Narodu. Jego bohaterstwo i niezłomność były dla nas drogowskazem w trudnych i tragicznych, ale szczęśliwie przezwyciężonych już czasach.

Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiły rok 2017 Rokiem Kościuszkowskim.

Naczelniku Powstania! Polska salutuje Ci dziś i chyli przed Tobą swe sztandary!

 

Marek Kuchciński

Sz

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści