POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Kuchciński: Polska odrzuca wszelkie projekty dzielenia UE według różnych prędkości

We wtorek w Sejmie odbyło się spotkanie komisji spraw zagranicznych
parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Główne tematy rozmów to: bezpieczeństwo oraz bieżąca sytuacja międzynarodowa.

Konferencję otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński:RZ__7377

W Unii Europejskiej toczy się ożywiona debata na temat jej odnowy. Zjawiska i procesy ostatnich lat udowodniły, że Unia Europejska nie potrafi sobie radzić skutecznie z najważniejszymi problemami. W poprzednich dekadach w instytucjach europejskich niejednokrotnie koncentrowano uwagę na kwestiach drugorzędnych, a marginalizowano sprawy najważniejsze, takie jak bezpieczeństwo, poszerzanie wolności, przedsiębiorczości i konkurencyjności; równomierne uwzględnianie racji stanu wszystkich państw tworzących wspólnotę, troska o suwerenność państw, czy przywracanie roli parlamentów narodowych.

Taka postawa przyniosła niebezpieczne efekty. Wymienię trzy najważniejsze. Po pierwsze, bezradność Unii Europejskiej wobec procesów migracyjnych. Po drugie, przyzwolenie na działania podejmowane przez instytucje europejskie, które zaczęły wypaczać przepisy traktatów europejskich i wprowadzać nierówność polityczną; takie zachowania stanęły u podstaw Brexitu i generowały konflikty instytucji europejskich z państwami członkowskim (przykład Węgier i Polski). Po trzecie, następuje wzrost nastrojów antyintegracyjnych w wielu państwach, będących odpowiedzią na projekt federalizacji Unii Europejskiej jako superpaństwa.

Unii Europejskiej przed negatywnymi skutkami kryzysu globalnego nie chroni dzisiaj ani unia gospodarcza, ani strefa euro.

Mimo to jestem optymistą. Widzę szansę na odbudowę podstaw europejskiej integracji wokół takich zasad jak: wolność narodów, równość państw, jedność kontynentu, pomocniczość instytucji europejskich.

Polska odrzuca wszelkie projekty dzielenia Unii Europejskiej według różnych prędkości oraz zamknięcia się wspólnoty przed innymi państwami europejskimi.

Mamy świadomość, że istnieje również Europa poza Unią Europejską. W państwach Grupy Wyszehradzkiej taka wiedza jest oczywista, stanowimy bowiem wschodnią i południową granicę Unii Europejskiej.

W dążeniu do odnowy Unii Europejskiej ważne znaczenie mogą mieć dwa czynniki.

1. Pierwszym jest szczególna rola państw Europy Środkowej w tym procesie. Centrum Europy Środkowej stanowi Grupa Wyszehradzka – tylko ona dysponuje potencjałem politycznym, na który mogą liczyć inne państwa środkowoeuropejskie, sąsiadujące z nią na Południu, Wschodzie i Północy. Uważam, że Europa Środkowa bardzo potrzebuje silnej Grupy Wyszehradzkiej, która jest zdolna wyrażać interesy tej części naszego kontynentu na forum europejskim. Nawzajem się potrzebujemy. W Europie Środkowej narody są przywiązane do suwerenności własnych państw oraz wyrażają mocne wsparcie dla idei integracji europejskiej. Jest to dzisiaj ważny kapitał społeczny.

2. Drugi czynnik związany jest z dyplomacją parlamentarną, która może odegrać szczególną rolę w dyskusji o odnowie integracji europejskiej. Spotkania Komisji Spraw Zagranicznych parlamentów Grupy Wyszehradzkiej są jej przykładem. To forum dialogu istnieje od wielu lat i przyczynia się niewątpliwie do uspołecznienia polityki zagranicznej. Parlamenty nie tylko oceniają politykę zagraniczną, ale także ją kreują. Deputowani mają znaczną moc oddziaływania na zmiany w świadomości społecznej.

RZ__7524 RZ__7248

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści