POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Kuchciński w Bratysławie: Proponuję prawo do inicjatywy ustawodaw. dla parl. kilku państw działających wspólnie oraz do weta

Dziś w Bratysławie odbył się szczyt parlamentarny z udziałem przewodniczących Parlamentów UE. Polskę reprezentowali marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski. Tematami rozmów były bieżące sprawy europejskie.

Spotkanie odbyło się w ramach słowackiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Jego gospodarzem był przewodniczący słowackiej Rady Narodowej Andrej Danko. Szczyt zorganizowany został w odpowiedzi na ostatnie wydarzenia europejskie, głównie w związku z wynikiem brytyjskiego referendum w sprawie dalszego członkostwa w Unii Europejskiej.

Debata podzielona była na dwie oddzielne sesje. W pierwszej części rozmawiano o aktualnych wyzwaniach: zagrożeniach dla jedności europejskiej i zmniejszeniu dystansu między UE a jej obywatelami. W drugiej części dyskutowano o roli parlamentów narodowych i spójności we wspólnocie. Celem dzisiejszego spotkania było stworzenie forum wymiany poglądów i opinii w bieżących kwestiach europejskich, które umożliwi formułowanie skutecznych wniosków na przyszłość.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zabrał głos w drugiej części spotkania. Podczas szczytu odbył on także szereg spotkań bilateralnych m.in. z przewodniczącymi Andrejem Danko, Loretą Graužiniené, Inarą Murniece oraz Urbanem Ahlinem.

Wystąpienie marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego
Nieformalne spotkanie przewodniczących Parlamentów UE w ramach Prezydencji Republiki Słowackiej
Bratysława, 7 października 2016 r.

Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo,

przede wszystkim przyłączam się do głosu podziękowań dla Pana Przewodniczącego Adreja Danko za zorganizowanie w tak krótkim czasie naszego spotkania, abyśmy omówili bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Unii Europejskiej […]

Wydaje mi się, że przewodniczący Danko charakteryzując sytuację europejską, mówiąc o przyszłości Europy, zawarł to świetnie w dwóch słowach […]: zjednoczeni w różnorodności. Wydaje mi się, że jest to symbol i cel naszych działań. Myślę, że jest kilka warunków, o których powinniśmy pamiętać. Jeden z nich to trwanie przy wartościach, o których Państwo mówiliście. Dla mnie przykładem trwania przy wartościach rzeczywistych i to w pełni rozumieniu tego słowa jest odniesienie się do solidarności między państwami Europy i Unii Europejskiej. Solidarność powinna być solidarnością prawdziwą a nie fałszywą. Wartości powinny być prawdziwie rozumiane. Przykładem fałszywego rozumienia wartości, takiej jaką jest solidarność jest np. w bezpieczeństwie energetycznym organizacja i budowa rurociągu Nord Stream […] kosztem interesów Polski i myślę, że wielu innych państw bałtyckich. Na to powinniśmy zwracać uwagę.

Co powinniśmy zrobić, jak odnowić Europę i Unię Europejską mając na myśli nasze parlamenty? Chciałbym przyłączyć się […] do głosu Pana przewodniczącego Senatu francuskiego, który zaproponował konkretne propozycje, nad nimi warto byśmy się zastanowili. Warto utworzyć specjalną grupę roboczą np. pod przewodnictwem obecnej prezydencji słowackiej, żeby konkretne propozycje omawiać. Zgadzam się, że wydłużenie terminu (opiniowania dokumentów europejskich) jest konieczne, tak, aby nasze parlamenty państwowe miały czas na analizę projektów i dokumentów unijnych. Wydaje mi się, że termin 12-tygodniowy może być terminem za krótkim. Ale tak czy inaczej to w gruncie rzeczy oznacza potrzebę zmiany Traktatu Europejskiego.

Uważam, że jako przedstawiciele parlamentów narodowych powinniśmy zaproponować wprowadzenie prawa weta do poszczególnych konkretnych projektów przygotowywanych przez Komisję Europejską czy przez Parlament Europejski np. w sytuacji gdy ¼ lub 1/3 państw członkowskich nie zgodzi się z daną propozycją. Uważam, że proponowana przez kolegę z Francji ”zielona kartka” jest jak najlepszą propozycją udziału naszych parlamentów narodowych i tym samym przedstawicieli narodów – bo każdy z nas reprezentuje suwerena tj. nasze narody. W ten sposób angażujemy nasze narody do prac nad wspólną budową przyszłości Unii Europejskiej, a to może spowodować wzrost zainteresowania i frekwencji wyborczej do Parlamentu Europejskiego, gdzie frekwencja sięga ok. 20 proc. Tak np. jest w Polsce. Tzw. zielona kartka jest przykładem, abyśmy mogli zaangażować się w inicjatywę formułowania naszych różnych propozycji.

Wydaje mi się, że powinniśmy wziąć pod uwagę jeszcze jedną okoliczność. Reprezentujemy Unię Europejską, jest nas 27 państw. Z Wielką Brytanią, Szwajcarią i innymi państwami współpracującymi jest nas ponad 30 państw. Ale jest kilkanaście państw, które są poza Unią Europejska, ale leżą na terenie Europy: […] na Bałkanach i w Europie Wschodniej. Siła Unii Europejskiej będzie rosła, a dynamika integracji europejskiej będzie zwiększała się, jeżeli będziemy myśleli otwarcie i jeśli będziemy szukali współpracy ze wszystkimi państwami Europy. […] silna Unia Europejska charakteryzuje się siłą całej Europy. Cala Europa może ufać Unii Europejskiej, jeśli będzie ona się troszczyć o interesy całej Europy. Także powinniśmy myśleć o naszych wschodnich sąsiadach, o Ukrainie, tam trwa wojna. Wojna u granic Schengen, Unii Europejskiej. Powinniśmy myśleć o państwach kaukaskich, bałkańskich, które czekają na Unię Europejską i chcą wejścia do niej. Powinniśmy myśleć o takiej współpracy. Byłby to jeden z elementów szukania skutecznej recepty także na problemy z migracją.

Wszyscy zgadzamy się, że potrzebujemy prężnej i silnej UE i zmiany które są dziś tu prezentowane idą w tym kierunku – jak Unię Europejską wzmocnić, żebyśmy czuli się bardziej bezpieczni i bardziej zaangażowali naszych obywateli do wspólnej troski o wspólną cywilizację europejską.

Tekst: Kancelaria Sejmu

Foto: http://www.eu2016.sk/

door-step-2016-10-07_30132484446_o door-step-2016-10-07_30132484896_o family-photo-2016-10-07_30082963231_o handshake-bratislava-informal-parliamentary-summit-2016-10-07_30052398212_o handshake-bratislava-informal-parliamentary-summit-2016-10-07_30082375691_o handshake-bratislava-informal-parliamentary-summit-2016-10-07_30166706635_o tour-de-table-bratislava-informal-parliamentary-summit-2016-10-07_29872682530_o tour-de-table-bratislava-informal-parliamentary-summit-2016-10-07_30053843572_o tour-de-table-bratislava-informal-parliamentary-summit-2016-10-07_30133576006_o

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści