POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński w Przemyślu: Wielkości kraju nie można zbudować na niesprawiedliwym traktowaniu obywateli

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przekazał dziś Markowi Kuchcińskiemu podziękowania za dobrą współpracę między GIP a marszałkiem Sejmu oraz działania na rzecz ochrony pracy. W uzasadnieniu napisano również, że inicjatywy Marka Kuchcińskiego jako przełożyły się na wzrost poziomu samorządności w stosunku pracy i kształtowanie pozytywnego wizerunku PIP.

Inspekcja Pracy, powołana dekretem Józefa Piłsudskiego, jest rówieśniczką odrodzonej przed stu laty Niepodległej Rzeczypospolitej. Marek Kuchciński zaznaczył, że już wówczas, od samego zarania naszej suwerenności, przywiązywano wielką wagę do poszanowania godności ludzkiej pracy i respektowania praw pracowniczych. Podkreślił także, że dziś troska o godność, podmiotowość i bezpieczeństwo pracownika jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez państwo. Praca jest dobrem chronionym konstytucyjnie, a władze państwowe mają obowiązek tę ochronę sprawować.

– Ojcowie Niepodległej rozumieli, że „…wielkości kraju nie można zbudować na niesprawiedliwym traktowaniu obywateli”. W początkach odrodzonej Rzeczypospolitej umocniono prawa pracownicze i socjalne. Wśród nich: ośmiogodzinny dzień pracy, ubezpieczenia społeczne na wypadek choroby czy prawo tworzenia związków zawodowych — mówił Kuchciński.

Konferencja jubileuszowa z okazji 100-lecia PIP “Pracuję legalnie” odbyła się w PWSW w Przemyślu

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści