POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: Via Carpatia to impuls dla gospodarki, kultury i bezpieczeństwa

W Centrum Nauki Kopernik odbyła się organizowana przez Ministerstwo Infrastruktury konferencja dot. Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T w ramach cyklu Europa Karpat z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, szefa KPRM Marka Kuchcińskiego i przedstawicieli resortów ds. transportu z Polski, Szwecji, Ukrainy, Litwy, Rumunii, Czech i Cypru.

Via Carpatia – jedna z najważniejszych międzynarodowych inicjatyw ostatnich dziesięcioleci, słusznie nazwana przez ministra infrastruktury drogą życia. 30 lat temu jako członkowie państw, które uwolniły się z komunizmu, marzyliśmy, by po naszej Europy wędrować bez granic i dziś te marzenia się spełniają. Historia naszych zainteresowań sięga 2006 roku i konferencji w Łańcucie z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Dziś wokół Via Carpatii rozwija się współpraca regionalna, między państwami bałtyckimi i bałkańskimi, tworzy się Via Culturalia – inicjatywa ludzi kultury. Zapewniam, że wszyscy przedstawiciele środowisk, którzy od lat spotykają się na konferencji Europa Karpat, z wielkimi nadziejami oczekują, że Via Carpatia ułatwi współpracę i zapewniała bezpieczeństwo, bo, pamiętajmy, że poza znaczeniem gospodarczymi posiada ona również znaczenie militarne – mówił Marek Kuchciński, pomysłodawca i wieloletni organizator konferencji Europa Karpat.

Prezydent Andrzej Duda przekonywał, że aby zrównoważony rozwój był możliwy, konieczna jest dobra komunikacja: drogowa i kolejowa. Dotyczy to zarówno zrównoważonego rozwoju kraju i możliwości komunikacji na szczeblu lokalnym, jak i rozwoju na szczeblu europejskim – na tym polega istota funduszy spójności Unii Europejskiej. Wskazał przy tym, że kwestie komunikacji i transportu są fundamentalne również dla bezpieczeństwa mieszkańców poszczególnych krajów oraz całego regionu. Prezydent podkreślał także, że drogi szybkiego ruchu w układzie północ-południe wreszcie powstają i zostało wykonano już dużą pracę w tę stronę. Dziękuję za nią. Wiele pracy jednak przed nami. Wszystkie stolice i duże miasta Europy Środkowej powinny być dobrze skomunikowane: od Helsinek, przez państwa bałtyckie, Polskę, Słowację, Węgry, aż po Bułgarię, Rumunię, Grecję. 

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zaznaczył, że rola krajów Europy Środkowej, państw Inicjatywy Trójmorza jest obecnie kluczowa. Dlatego rozwijamy infrastrukturę na osi północ-południe. To Via Carpatia i Via Baltica, ale także inwestycje kolejowe: Rail Baltica, a w przyszłości także Rail Carpatia. Jeszcze 8 lat temu instytucje unijne nie wiedziały, czym jest planowany szlak Via Carpatia. Głos naszego regionu nie był słyszany, a stanowisko Polski szerzej znane. Dzisiaj nikt w Brukseli nie ma wątpliwości, że jest to sprawa ważna dla całej wspólnoty.

Przyjęte przez ministrów ds. transportu państw członkowskich UE regulacje w zakresie polityki TEN-T stanowią ważny element wyrównywania historycznych dysproporcji komunikacyjnych w Europie i tworzenia spójnej sieci transportowej. W obecnej sytuacji wojny na Ukrainie stwarza to także nowe możliwości wzmocnienia infrastruktury transportowej, jako elementu bezpieczeństwa w regionie. Rola krajów Europy Środkowej, państw Inicjatywy Trójmorza jest w tym kontekście obecnie kluczowa.

fot. M. Olejnik

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści