POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński w Truskawcu: Głównym celem jest wspólne zapewnienie bezpieczeństwa i podniesienie znaczenia tej części Europy, a także działanie na rzecz wyrównywania poziomów rozwoju między Europą Wschodnią i Zachodnią

Dyskusja o planach współpracy w regionie Karpat i odbudowie znaczenia regionu oraz rozmowa o makroregionalnej strategii rozwoju tej części Europy – to główne tematy II Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu na Ukrainie. Spotkanie odbywało się 23-25 czerwca, a polskiej delegacji przewodniczył marszałek Sejmu. – Karpaty zasługują na współpracę i rozwój – podkreślił Marek Kuchciński. Oprócz przedstawicieli Ukrainy i Polski w FRL wzięli udział reprezentanci rządów, samorządów i organizacji pozarządowych Rumunii i Węgier.

Podczas dyskusji plenarnej drugiego dnia Forum (pt. „Karpacka strategia makroregionalna: czy możemy tworzyć nową jakość współpracy w centrum Europy”) Marek Kuchciński zwracał uwagę na zasadniczą rolę, jaką wykonują parlamenty w przygotowaniu pozytywnego nastawienia wobec współpracy w Europie Środkowej i strategii karpackiej. Marszałek Sejmu mówił także o takich inicjatywach regionalnych jak cykl konferencji Europa Karpat czy współpraca w obszarze Międzymorza. – Uważamy, że Unia Europejska powinna rozszerzać się na wschód – zaznaczył Marek Kuchciński. Zdaniem marszałka Sejmu strategia karpacka jest bardzo dobrym przykładem realizacji współpracy między państwami UE a krajami stowarzyszonymi, spoza Wspólnoty.

Marszałek zaznaczył wagę postępu, jaki zrobiła Ukraina w relacjach z UE. Ogromne znaczenie dla rozwoju regionu ma zniesienie wiz. Jako przykład porównał lata 1998, gdy przed wejściem Polski do Unii granicę polsko-niemiecką  przez 43 przejścia przekraczało 140 mln ludzi  i 2016, kiedy to przez 14 przejść granicę polsko-ukraińską przekroczyły 22 mln ludzi.

mapa

– Infrastruktura jest jednym z najważniejszych obszarów – podkreślił Marszałek Sejmu, zwracając uwagę na niewystarczającą liczbę przejść na granicy polsko-ukraińskiej. Marek Kuchciński tłumaczył, że jednym z zasadniczych celów polskich władz państwowych, przedstawicieli w PE, jest doprowadzenie do tego, aby tych przejść granicznych było jak najwięcej i przepływ ludzi oraz towarów w obie strony odbywał się z korzyścią dla każdego. Marszałek Sejmu zaznaczył też, że bardzo ważna jest “miękka” dyplomacja, czyli dyplomacja parlamentarna, która powinna wspierać i rozwijać politykę politykę rządów i samorządów.

DDMpGBHXsAEPrMt

DDHGnhOW0AAiiPN

W ocenie przewodniczącego parlamentu Ukrainy Andrija Parubija potrzebna jest makroregionalna strategia dla Karpat, taka jak np. dla regionu alpejskiego. – Karpaty powinny stać się perspektywą i szansą dla wszystkich mieszkańców regionu. Doświadczenia innych strategii regionalnych w Unii Europejskiej powinniśmy wykorzystać tu – w regionie karpackim – powiedział przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy.

Korzyści płynące ze strategii karpackiej przedstawił podczas Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Jak wyjaśnił, przykładem z ostatnich dni dotyczącym infrastruktury transportowej jest decyzja polskiego rządu o zwiększeniu środków na budowę dróg, w tym Via Carpatia. – Jest to szlak, który będzie miał ogromne znaczenie nie tylko dla Polski, ale i całego regionu – ocenił.

W pierwszym dniu FRL uczestnicy dyskutowali o pozytywnych i negatywnych stronach decentralizacji. W debacie głos zabrał wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. – Z perspektywy polskiej i europejskiej decentralizacja na Ukrainie jest uważana za najlepiej realizowaną, najdalej idącą i rokującą na przyszłość. To buduje przekonanie w Europie, że Ukraina idzie w dobrym kierunku – ocenił wicemarszałek. Według Ryszarda Terleckiego kraj, który zmaga się z agresją i broni swojej suwerenności, musi być ostrożny, bo łatwo jest przekroczyć granicę, kiedy państwo staje się słabe i siła samorządów zaczyna wpływać na to, że państwo traci odporność na rozmaite problemy. – Słabe państwo jest nieodporne na korupcję, na rabunek mienia państwowego, na różne patologie – tłumaczył.

Przy okazji Forum, w sobotę, odbyło się także spotkanie dwustronne marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Andrijem Parubijem. Rozmowy dotyczyły m.in. zacieśnienia relacji parlamentarnych i pogłębienia współpracy regionalnej, w tym możliwości rozwijania współpracy między parlamentami w szerszej formule w tej części Europy – w formacie Międzymorza. Politycy poruszyli też kwestie bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa energetycznego.

W kontekście decentralizacji wicemarszałek Terlecki podkreślił również, że państwo powinno być odpowiedzialne za pewne dziedziny życia publicznego – np. bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. – W Polsce doświadczyliśmy sytuacji, gdy decentralizacja uderzyła w edukację, oddaliśmy ją samorządom i państwo straciło kontrolę nad tym czego uczą się uczniowie. Dramatycznie zaczął obniżać się poziom edukacji – powiedział. Na przykładzie Polski Ryszard Terlecki wskazał też na negatywne skutki decentralizacji w służbie zdrowia.

Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu zostało zorganizowane po raz drugi. Inicjatorami FRL byli Lwowska Rada Obwodowa oraz Związek Euroregion Karpaty – Ukraina. Z ramienia Sejmu w Forum w Truskawcu uczestniczyli też posłowie: przewodnicząca Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej Beata Mazurek, Waldemar Andzel, Wojciech Buczak, Lidia Burzyńska, Anna Milczanowska, Jacek Osuch, Bogdan Rzońca, Maria Zuba oraz Ireneusz Zyska.

DDFLMeBXsAEoxhI1-KU164257 1-KU164285KU164208 KU163905

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści