POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński spotkał się z mieszkańcami Dydni i gminy Sanok

– Południowa część woj. podkarpackiego, szczególnie tereny górskie, położone dalej od centrum mają trudniejszy dostęp do informacji, przez co nie wykorzystują w pełni możliwości, które daje udział w projektach i programach, jakie sejmik województwa podkarpackiego realizuje. To się odbija na jakości życia i nierównowadze. Jednym z ambitnych planów PiS jest równomierny rozwoj Polski: między ekonomią i ekologią, ale także gospodarczy i poziomu życia we wszystkich częściach Polski – powiedział podczas spotkania z mieszkańcami gminy Dydnia Marek Kuchciński. – Hasło “Naprawa państwa” polega na wielkich reformach, które odnoszą się do poszczególnych dziedzin naszego życia. Dwie najbardziej zauważalne reformy to: edukacyjna (8-letnie szkoły podstawowe, likwidacja obowiązkowych zerówek, 4-letnie licea, 5-letnie technika) oraz administracji celno-skarbowej. Dzięki połączeniu służb skarbowych i celnych w KAS (m.in. uszczelnieniu VAT, nowym uprawnieniom urzędników, lepszym kontrolom) w samym 2018 r. do budżetu państwa wpłynęło dodatkowo ponad 50 mld zł. Dzięki skutecznej walce z mafiami VAT-owskimi PiS zdobył środki na programy społeczne czy obniżanie podatków – przekonywał Kuchciński.

Marszałek zaznaczył, że największy nacisk Prawo i Sprawiedliwocść kładzie na politykę prorodzinną, wspieranie dzietności Polaków.

Marszałek rozmawiał także na temat zbiornika w Niewistce, gdzie w ubiegłym wieku planowano budowę zapory, w związku z czym teren wyłączono z inwestowania. Ustalono, że potrzebny jest program naprawczy, rewitalizacyjny, dzięki któremu stopniowo doprowadzono by to miejsce do równowagi w stosunku do reszty regionu. Marszałek Sejmu pochylił się także nad problemem dot. m.in. przebudowy drogi 835, chodników, gospodarki wodno-ściekowej, programu dot. małej retencji, zagospodarowania rzeki San, braku mostu w miejscowości Krzemienna, rozdrobnionej sieć szkół.

W Kostarowcach (gmina Sanok) Marek Kuchciński przypomniał inicjatywy realizowane z sukcesem przez Prawo i Sprawiedliwość, jak: budowa drogi S19 – Via Carpatia, która powinna uruchomić wzrost gospodarczy Polski Wschodniej, Strategia dla Bieszczad, na którą przeznaczono ponad miliard złotych, oraz programy Prawa i Sprawiedliwości wspierające rodziny: 500 zł dla dzieci, wyprawka dla idących do szkoły, zerowy PIT dla młodych czy obniżony wiek emerytalny i 13. emerytura.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści