POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: Polska staje się jednym z ośrodków umożliwiających reorientację gospodarki ukraińskiej

100 mln ton, głównie zbóż, które muszą być wywiezione z Ukrainy, powoduje, że Polska staje się jednym z ośrodków umożliwiających reorientację gospodarki ukraińskiej, czyli przesył komunikacją lądową. Wyzwanie ogromne, ale dające szanse na błyskawiczny rozwój infrastruktury całej Europy Środkowej. Z jednej strony mamy do czynienia z koniecznością odbudowy Ukrainy, a z drugiej szybką rozbudową komunikacji krajów sąsiadujących z Ukrainą. Podziw świata dla Polski wynika nie tylko z naszej pomocy militarnej i humanitarnej, solidarności, ale także szybkiego, racjonalnego podejścia, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą.

Podczas konferencji Europa Karpat od lat podnosiliśmy wagę rozbudowy infrastruktury w tej części Europy, także na okoliczność wojny. Wymiana zdań ułatwiała dojście do konsensusu pomiędzy przedstawicielami rządów, organizacji, przedsiębiorców…

Wyzwań przed nami bardzo dużo, Europa Karpat szuka najlepszej drogi, by im sprostać.

Serdecznie zapraszam na wywiad:

Gość TVP3 Rzeszów: Marek Kuchciński, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści