POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: Polska powiatowa i gminna musi się odrodzić

Polski Ład to 20 ważnych programów i 45 mld zł dla wzmocnienia rolników i rozwoju wsi. Poprawiamy możliwości inwestycyjne rolników i mieszkańców wsi, wspieramy rodzinne gospodarstwa rolne, wprowadzamy przyjazne uregulowania w procesie ewentualnego przekazywania gospodarstwa.

Chcemy, by wieś była nie tylko kołem zamachowym eksportu czy naszym zabezpieczeniem żywnościowym, ale i stałym elementem polskiego krajobrazu. Ludzie na wsi muszą się czuć wartościowi – mówił Marek Kuchciński podczas spotkań z mieszkańcami na Podkarpaciu – w Tyrawie Wołoskiej i Lubaczowie.

Poseł przypomniał również, że gdy PiS zaczynał rządy, kwota wolna od podatku wynosiła 3 tys. zł. Teraz będzie to 30 tys. zł! Polski Ład to szansa na dynamiczny rozwój całej Polski. To niższe podatki dla ponad 18 mln Polaków, to emerytura bez podatku, to zniesienie limitów do specjalistów, 7 proc. PKB na zdrowie, mieszkanie bez wkładu własnego, dom bez formalności. Polski Ład to także kolejne wsparcie dla rodzin na drugie i następne dziecko w wysokości 12 tys. zł. Polska powiatowa i gminna musi się odrodzić, dlatego PŁ to również dotacje na inwestycje i nowe miejsca pracy, ale także lepsza infrastruktura, dostępność. W średnich i małych miastach powstaną też Małe Centra Nauki „Kopernik”. Nie zapominamy o polskiej wsi. PŁ to między innymi wsparcie rodzinnych gospodarstwach rolnych, wyższe dopłaty do paliwa rolniczego i ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści