POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: Polaków i Węgrów łączy przede wszystkim zapewnianie naszym obywatelom bezpieczeństwa i stabilności

Szef KPRM Marek Kuchciński wziął udział w promocji książki szefa gabinetu politycznego premiera Węgier Balázsa Orbána. „Tabliczka mnożenia. Rzecz o węgierskim myśleniu strategicznym” według jest autora lawirowaniem między książką naukową a pamfletem politycznym. Minister podkreślił, że przyjaźń polsko-węgierska jest niezłomna, a biorąc pod uwagę nasze położenie geopolityczne – absolutnie konieczna.

Marek Kuchciński przekonywał, że węgierskie myślenie strategiczne jest w wielu obszarach podobne do polskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o perspektywę europejską. Może różnimy się, jeśli chodzi o perspektywę wschodnią co do taktyki czy metod, natomiast wydaje się, że bezsprzecznie łączy nas chęć zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom i stabilności nie tylko w Europie Środkowej. A jeśli spojrzymy wstecz, to Polaków i Węgrów łączy od wczesnego średniowiecza bardzo wiele. Wręcz możemy siebie postrzegać jako prekursorzy podwalin Unii Europejskiej.

– Chciałbym podkreślić, że PiS i polska prawica wykonały w ciągu ostatnich lat fantastyczną robotę. Jeśli powstanie dzieło o polskim myśleniu strategicznym, to Węgry jako pierwsze powinny przetłumaczyć i wydać je u nas – mówił Balázs Orbán. – W pełni popieramy wizję Polski rozwoju Grupy Wyszehradzkiej i Inicjatywy Trójmorza. Bez Polski na pokładzie jesteśmy bowiem tylko małą, zamkniętą niecką Karpat. Pojawiają się tu również wzorce historyczne. Nawet w średniowieczu były przykłady, gdy węgierska elita polityczna nawiązywała kontakty dyplomatyczne za pośrednictwem Polski – zauważył minister.

Jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, Orbán podkreślił, że Węgry swoje stanowisko opierają na racjonalnych przesłankach. – Cały czas popieramy takie sankcje, aby bardziej szkodziły temu podmiotowi, który jest nimi objęty, a nie tym podmiotom, które te sankcje nakładają – podkreślił.

Promocję książki poprzedziło spotkanie b. marszałka Sejmu i b. przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Marka Kuchcińskiego z autorem książki. Politycy rozmawiali m.in. o konieczności współpracy na poziomie informacyjnym – wiele problemów współczesnego świata bierze się z dezinformacji – wzmocnieniu relacji w obszarze Grupy Wyszehradzkiej czy sytuacji Polski i Węgier wewnątrz Unii Europejskiej. Marek Kuchciński podkreślał, że w ramach inicjatywy Europa Karpat zacieśniana jest polsko-węgierska współpraca nie tylko na poziomie politycznym, gospodarczym, ekologicznym, ale i kulturalnym. W planach jest na przykład antologia literatury Europy Środkowej i tłumaczenie wierszy Gézy Gyóniego, węgierskiego poety walczącego podczas I wojny w Twierdzy Przemyśl, który podczas oblężenia Przemyśla pisał wiersze zagrzewające do walki obrońców miasta, opublikowane pod tytułem „Lengyel mezőkön, tábortűz melet”, czyli „Przy ognisku na polach Polski”.

Spotkanie i promocja książki odbyły się w Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

fot. MO

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści