POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: Na rozwój Bieszczad przeznaczono ponad miliard złotych

Podczas wywiadu dla TVP w Polańczyku nad Zalewem Solińskim marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał, że w październiku ub.r. właśnie w tym miejscu rząd ogłosił Program dla Bieszczad, dotyczący ich szerokiego, strategicznego rozwoju. – Przeznaczono na ten cel ponad mld zł. Program skierowany jest przede wszystkim na rozwój przedsiębiorczości, stworzenie dobrych miejsc pracy, głównie związanych z turystyką, ale też w kierunku zwiększenia dostępności Bieszczad – z drogami krajowymi, gminnymi, wojewódzkimi, powiatowymi… Jeżeli spacerujemy Wielką Pętlą, przez Połoninę Caryńską, Wetlińską, to na przełęczach Wyżnej i Wyżniańskiej zauważamy, że parkingi są nadal niedostosowane do dużego zainteresowania. Niedawno minister finansów i minister rozwoju podjęli decyzję, że samorząd województwa dostanie dodatkowo 10 mln zł na poprawę warunków infrastrukturalnych i dostępność – powiedział Marek Kuchciński. – Bieszczady to wiele niezwykłych miejsc, jak choćby najwyżej położone w Beskidach schronisko Chatka Puchatka, geotermia, kolejka nad zaporą solińską czy sama Solina, która przyciąga swoją tajemniczością i wspaniałymi warunkami żeglarskimi wszystkich, nie tylko z Polski – przekonywał.

Marszałek zwrócił także uwagę na Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa, które odbędą się w sierpniu w Wołosatem i Mucznem, a będą związane ze współpracą regionalną, strategią karpacką i strategią dla Bieszczadów. – Jest to powiązane z przymiarkami do otwarcia już na stałe przejścia w Wołosatem, co zwiększy ruch na Zakapacie, atrakcyjnośc i współpracę w regionie. – Jestem gorącym zwolennikiem takich działań – podsumował Kuchciński.

Program dla Bieszczad adresowany jest do gmin powiatu bieszczadzkiego (Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza), jednak jego pozytywne efekty odczują zarówno sąsiednie miejscowości, jak i cały region. Zakłada, że Bieszczady będą: bliskie, przyjazne dla mieszkańców, zielone, przedsiębiorcze.

Bieszczady bliskie to bezpieczna droga do szkoły i pracy, szybkie połączenia z miastami regionalnymi oraz szybki i bezpieczny dojazd w Bieszczady dla turystów. W obszarze transportowym zainwestowano już około 200 milionów złotych. Przygotowywana jest budowa drogi S19 od Rzeszowa do granicy państwa. W planach jest modernizacja ciągów komunikacyjnych takich jak m.in. DK84 łącząca Sanok-Zagórz-Lesko-Ustrzyki Dolne z granicą ukraińską oraz DK 28 łącząca S19 z Sanokiem, Przemyślem i granicą państwa w Medyce.

Bieszczady dla mieszkańców to dostęp do usług społecznych i zdrowotnych, dobrej jakości edukacji oraz miejsc rekreacji i sportu. Innymi słowy, Bieszczady mają być miejsce przyjaznym do życia.

Bieszczady zielone to czysta energia oraz czyste rzeki i Jezioro Solińskie. Na wsparcie inwestycji związanych z ochroną środowiska przeznaczono już 60 mln zł. Realizowane są m.in. inwestycje wodno-kanalizacyjne w gminach Czarna, Ustrzyki Dolne, Cisna, Solina, Komańcza i Zagórz.

Bieszczady przedsiębiorcze to działania zmierzające do stworzenia w Bieszczadach kompleksowej i konkurencyjnej marki turystycznej.

mo

W Starostwie Powiatowym działacze samorządowi, sołtysi, działacze społeczni i mieszkańcy gmin powiatu bieszczadzkiego spotkali się z marszałkiem Sejmu. Rozmawiano o sprawach ważnych dla Polski, ale także o problemach funkcjonowania społeczności bieszczadzkiej i perspektywach jej rozwoju. Całe spotkanie odbywało się pod hasłem: “Bieszczady – Perłą Podkarpacia”.
Marszałek Marek Kuchciński potwierdził realizację na terenie gminy Ustrzyki Dolne inwestycji Centralnego Ośrodka Sportu, dyskutowano o ewentualnych zmianach w programie Rozwoju Dróg Samorządowych pod kątem łatwiejszego dostępu dla samorządów bieszczadzkich, wsparcia dla ustrzyckiego szpitala, wdrażaniu w życie Programu Bieszczadzkiego, wsparciu dla rozwoju turystyki w Bieszczadach, a także o problemach wynikających z restrykcyjnych ograniczeń z zakresu ochrony przyrody dla życia mieszkańców regionu. Prezes Funduszu i Dyrektor Wód Polskich przedstawili działanie kierowanych przez nich instytucji oraz możliwości wsparcia przez nie obszarów bieszczadzkich.

źródło: Facebook/ Marek Andruch:
https://www.facebook.com/marek.andruch/posts/2583108085055851

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści