POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: Dotrzymujemy słowa. Program dla Bieszczad jest tego najlepszym przykładem

W Arłamowie podpisano umowy, dzięki którym dofinansowane zostaną dwa znaczące projekty rozwijające infrastrukturę turystyczną Bieszczad. Inwestycje mają podnieść poziom życia mieszkańców. Środki z budżetu państwa będą służyć kompleksowej poprawie bezpieczeństwa i walorów krajobrazowych dróg wojewódzkich, mieszkańcom regionu i turystom z całej Polski i świata oraz ochronie środowiska.

– Program dla Bieszczad i obecne projekty to przykłady tego, że dotrzymujemy słowa. Kilka lat temu ambitnie i z determinacją podeszliśmy do zarządzania całym państwem. Chciałbym jednocześnie podkreślić, jak ważna jest współpraca między parlamentem, rządem, samorządem województwa i lokalnymi, bo wówczas są efekty. Bieszczady, perła Podkarpacia, są tego przykładem – powiedział Marek Kuchciński.

Projekt poprawy dostępności oraz bezpieczeństwa bieszczadzkich dróg wojewódzkich składa się z 15 punktów, które usytuowane są w ciągu dróg wojewódzkich. Przebudowa parkingów, budowa zatok postojowych, chodników, przebudowa zjazdów czy odcinków drogi – to niektóre z zadań do wykonania za 12, 7 mln złotych.

1. Bereżki – przebudowa zjazdu na istniejące pole biwakowe,

2. Wołosate – odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi z uporządkowaniem elementów odwodnienia,

3. Przełęcz Wyżniańska  – przebudowa zjazdu do istniejącego parkingu,

4. Przełęcz Wyżna  – budowa dodatkowych pasów ruchu do zjazdu na parking,

5. Brzegi Górne – przebudowa i uporządkowanie skrzyżowania przy parkingach i wyjściu na szlak,

6. Juchasówka, Bacówka „sery owcze” – budowa zatok postojowych,

7. Szczerbanówka  – przebudowa parkingu,

8. Hoszów – przebudowa odc. drogi i budowa parkingu,

9. Czarna Górna –  miejsce widokowe przy drodze,

10. Hoczew – budowa parkingu przy rzece San,  

11. Przełęcz Wyżna – budowa punktu widokowego przy drodze, 

12. Majdan – budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej w rejonie kolejki bieszczadzkiej wraz z budowa parkingu,

13. Wetlina – budowa chodnika,

14. Widełka – budowa parkingu przy drodze, na przecięciu z niebieskim szlakiem turystycznym,

15. Cisna – przebudowa skrzyżowania,

W ramach drugiego projektu, czyli umowy na dofinansowanie opracowania dokumentacji niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad ma powstać dokumentacja techniczna dla szlaku rowerowego na dwóch głównych ciągach wzdłuż dróg publicznych. Pierwszy odcinek będzie odgałęzieniem szlaku rowerowego Green Velo od okolic Przemyśla (włączenie w Olszanach) przez Arłamów, Krościenko, Lutowiska, Ustrzyki Górne w kierunku na Wołosate.

Drugi odcinek to połączenie trasy rowerowej Green Velo z trasą Greenway Karpaty Wschodnie na odcinku Cisna – Ustrzyki Górne przez Wielką Pętlę Bieszczadzką.

Projekt ma nie tylko wyznaczyć trasę, lecz także zwiększyć bezpieczeństwo turystów. Chodzi o poprawę nawierzchni na istniejących odcinkach dróg, usunięcie niebezpiecznych dla rowerzystów elementów, takich jak zawyżone krawężniki, uskoki poprzeczne i podłużne. Założeniem projektu jest prowadzenie ruchu rowerowego poza drogami o największym natężeniu ruchu oraz – tam gdzie to nie jest możliwe – zapewnienie preferencji dla ścieżek rowerowych oddzielonych od pasa jezdni.

Zaprojektowane zostaną Miejsca Obsługi Rowerzystów zlokalizowane w atrakcyjnych turystycznie miejscach.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo o długości 1987,5 km przebiega przez obszar pięciu województw i jest najdłuższą trasą rowerową w Polsce. Szlak Green Velo, powstał dzięki wsparciu EFRR.

mo

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści