POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński do terytorialsów: Działacie dla dobra wszystkich obywateli i całej naszej ojczyzny

Żołnierze 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli w niedzielę wojskową przysięgę. Na uroczystości na przemyskim rynku przybył szef KPRM, b. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który podkreślił, że przysięgają „bronić Polski, jej niepodległości i granic”. „Przysięgacie stać na straży honoru żołnierza, strzec sztandaru, który będzie ustanowiony. To wszystko czynicie dla służby i dla dobra wszystkich obywateli i całej naszej ojczyzny – Polski” – mówił Marek Kuchciński.

Szef KPRM powiedział, że Wojska Obrony Terytorialnej mają również dodatkowe zadania, takie jak m.in. wspieranie służb i ludzi w przypadku kryzysów i klęsk żywiołowych.

„Myślę, że decyzja, jaką podjęliście, panie i panowie żołnierze, wymaga wielkiej odwagi, wielkiego charakteru i umiłowania ojczyzny. I za to państwu dziękuję” – powiedział Kuchciński.

Podziękował również „rodzinom, rodzicom, bliskim i wszystkim przyjaciołom, w których środowiskach wychowaliście się w duchu patriotycznym”. „Niech Opatrzność, niech Pan Bóg czuwa nad wami i nad Polską, nad naszą ojczyzną” – mówił marszałek.

Słowa roty przysięgi wypowiedziało w niedzielę 37 osób, które zakończyły 16-dniowe szkolenie podstawowe. Kolejne 32 osoby, które zostało wcielone w szeregi przemyskiej miało już styczność z wojskiem, dlatego przeszli jedynie 8-dniowe szkolenie wyrównawcze. Ta grupa żołnierzy również była obecna na przemyskim Rynku.

Decyzja o powstaniu 20. Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej została podpisana przez Ministra Obrony Narodowej 18 marca 2021 r. podczas odprawy podsumowującej działalność Wojsk Obrony Terytorialnej za rok ubiegły. Na dowódcę przemyskich terytorialsów 14 czerwca br. został wyznaczony płk Daniel Błotko.

Proces formowania wszystkich trzech jednostek jest zaplanowany do 2025 roku. Do tego czasu w strukturze każdej z brygad powstaną: dowództwo i sztab, po trzy bataliony lekkiej piechoty oraz samodzielne pododdziały, takie jak: logistyczne, dowodzenia, saperów oraz zabezpieczenia medycznego.

Dowództwo i sztab 20 Przemyskiej Brygady OT, pododdziały samodzielne oraz pierwszy z tworzonych jeszcze w tym roku batalionów lekkiej piechoty będą rozmieszczone na terenie Przemyśla. Kolejne dwa bataliony lekkiej piechoty będą dyslokowane w Jarosławiu oraz Sanoku. Stałym rejonem odpowiedzialności 20PBOT będą powiaty z województwa podkarpackiego przyległe do granicy (lubaczowski, jarosławski, przemyski, sanocki, leski i bieszczadzki).

Na uroczystości obecni byli także wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch i wicewojewoda Jolanta Sawicka.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści