POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Maciej Pisarski nowym ambasadorem RP w Pakistanie

We wtorek 19 stycznia odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych. Pierwszą część posiedzenia stanowiło rozpatrywanie kandydatury Macieja Pisarskiego na stanowisko ambasadora RP w Islamskiej Republice Pakistanu.

Pan Pisarski przedstawił swoją koncepcję co do swojej przyszłej roli. Wymienił tematy które stanowić będą jego priorytety. Spośród nich wymienił trzy główne filary nad którymi będzie pracował w Islamabadzie: rozwój współpracy gospodarczej z Pakistanem, dbanie o wizerunek Polski w tym regionie oraz troska o wspólne bezpieczeństwo. Kandydatura Macieja Pisarskiego została przez członków komisji pozytywnie zaopiniowana.

Druga cześć posiedzenia została poświęcona uchwaleniu planu pracy komisji spraw zagranicznych na pierwsze półrocze br. (od 1 stycznia do 31 czerwca 2021). Plan prac komisji również został zaakceptowany.

SM

foto: Kancelaria Sejmu

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści