POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

„Łączy nas Niepodległa” – V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

Z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości główne organizacje polonijne zwołały V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy – jak piszą organizatorzy – nadając wydarzeniu specjalny charakter i niecodzienny wymiar.

Ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata debatowało w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach. Patronat honorowy nad Zjazdem objął prezydent Andrzej Duda.

Podczas inaugurującego Zjazd posiedzenia w parlamencie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński podkreślił, że jesteśmy Narodem, którego 1/3 obywateli mieszka poza granicami Polski. – Ten stan wynika z dramatycznych skutków II wojny światowej. Wiąże się także z wielkimi falami emigracji politycznej i ekonomicznej, które następowały później, aż do XXI wieku – powiedział marszałek. Zaznaczył także, że dzisiaj polityka naszego państwa zmierza w kierunku ułatwiania powrotu rodaków z emigracji, także tych, którzy byli w czasach okupacji przymusowo wysiedleni.

– Polska jest naszym wspólnym dobrem. I możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu Polacy za granicą, na emigracji, walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego narodu – mówił marszałek.

Marszałek podkreślił, że po 1989 roku znaczenie i rola Polonii nie malała. – Wspólnie pracowaliśmy nad umocnieniem Polski wewnątrz kraju oraz na forum międzynarodowym. NATO, UE to wielkie organizacje, których Polska jest członkiem – także dzięki staraniom Państwa – Polonii – powiedział Kuchciński. Ale przykłady wspierania rodaków w kraju i oddania dla Ojczyzny widoczne są także współcześnie. To są festiwale kultury polonijnej, polskie szkoły, audycje nadawane przez polonijne media i wiele innych rodzajów działalności kolejnych pokoleń Polaków mieszkających za granicą.

Przypomniał, że Sejm ogłosił 2018 r. rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. – W tej ważnej uchwale zapisaliśmy, że odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa, nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej – zaznaczył.

Marek Kuchciński podziękował rodakom za wielkie zasługi dla Polski, pomoc naszemu narodowi w czasach walki o wolność w drugiej połowie XX wieku, a także tym, którzy dziś pracując za granicą, wspierają swoje rodziny w kraju i przyczyniają się do jego rozwoju.

fot. M. Olejnik

Pol 1P2p6P7p9 p5 p4 p8

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści